Η στρατηγική για την εφαρμογή τεχνικών διοίκησης ολικής ποιότητας (ΔΟΠ) στις επιχειρήσεις : η στρατηγική για την επιλογή προμηθευτών με βάση τις αρχές της ΔΟΠ

Δείτε το αρχείο http://digilib.lib.unipi.gr/dspace/handle/unipi/747  
Φορέας Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Συλλογή Διώνη Η στρατηγική για την εφαρμογή τεχνικών διοίκησης ολικής ποιότητας (ΔΟΠ) στις επιχειρήσεις : η στρατηγική για την επιλογή προμηθευτών με βάση τις αρχές της ΔΟΠ
Επιμέρους συλλογή Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Θέματα Αξιολόγηση Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Προμήθειες
ΠεριγραφήΗ διπλωματική εργασία αποτελείται από δυο μέρη. Στο πρώτο μέρος επιχειρείται να αποσαφηνιστεί ο όρος στρατηγική και η σπουδαιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης της αλλά και οι έννοιες της ποιότητας, της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και των αρχών της. Στη συνέχεια, εξετάζεται η ουσιαστική σχέση της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας με τη στρατηγική, η οποία υιοθετείται από μια επιχείρηση και παρουσιάζεται η δυνατότητα της επιχείρησης να δημιουργεί αλλά και να διατηρεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Επισημαίνονται οι αλλαγές που πρέπει να συντελεστούν στην επιχείρηση προκειμένου να μπορέσει να εφαρμόσει τις αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και γίνεται αναφορά στον τρόπο που οι αρχές της ΔΟΠ εφαρμόζονται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σκοπός του δεύτερου μέρους, είναι να καταστεί κατανοητός ο τρόπος που μια επιχείρηση πρέπει να επιλέγει τους προμηθευτές της με βάση τις αρχές της ΔΟΠ, δεδομένης της σπουδαιότητας της λειτουργίας των προμηθειών. Τέλος, επιχειρείται μια προσπάθεια μέσω ενός ειδικά διαμορφωμένου ερωτηματολογίου να αντιληφθεί κανείς τι συμβαίνει σήμερα στις επιχειρήσεις σε σχέση με τις προμήθειες και την επιλογή τωνπρομηθευτών με βάση τις αρχές της ΔΟΠ.
Δημιουργός Ταχμιτζάκη, Ελπίδα Β.
Ημερομηνία2006-04-10T09:49:13Z
Μορφότυπος951961 bytes
Μορφότυποςapplication/pdf
Γλώσσαother
ΤύποςMaster
Επισκέψεις65