Η θέση του animation ως μια παράμετρος συστήματος διασφάλισης ποιότητας σε προγράμματα χρηματοδότησης στο πεδίο του πολιτισμού-οπτικοακουστικά μέσα-οριοθέτηση πεδίου έρευνας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ θέση του animation ως μια παράμετρος συστήματος διασφάλισης ποιότητας σε προγράμματα χρηματοδότησης στο πεδίο του πολιτισμού-οπτικοακουστικά μέσα-οριοθέτηση πεδίου έρευνας (EL)

Τριβέλλα (Lamprini Trivella), Λαμπρινή

Το animation ως μέσο οπτικοακουστικής επικοινωνίας έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλούς επιστημονικούς τομείς (εκπαίδευση, ιατρική, μηχανολογία, κατασκευαστική κλπ) βελτιώνοντας την ποιότητα της επικοινωνίας μιας πληροφορίας, μετατρέποντάς την σε εύληπτο, σαφές και ευρέως κατανοητό μήνυμα. Ένας άλλος τομέας είναι τα χρηματοδοτικά προγράμματα, που ευνοούν την πολιτιστική παραγωγή σε όλες τις εκφάνσεις της. Αυτά είναι υπηρεσίες που παρέχονται από φορείς, ιδιωτικούς και δημόσιους Οργανισμούς. Αυτά τα προγράμματα απευθύνονται σε μικρές ή μεγάλες εταιρείες δημιουργίας-παραγωγής- διανομής πολιτιστικών έργων, επιβάλλοντας κανονισμούς, κριτήρια και γραφειοκρατικές διαδικασίες, τις οποίες οι εταιρείες προσπαθούν να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν όχι πάντοτε με επιτυχία. Στην παρούσα εργασία, οριοθετείται αυτό το πρόβλημα μέσω ποιοτικών μεθόδων όπως είναι η προσωπική συνέντευξη (πρωτογενή στοιχεία) και η ανάλυση κειμένου (δευτερογενή στοιχεία). Επίσης, αναδεικνύεται η αναγκαιότητα της έρευνας σε αυτό το πεδίο. (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
βιβλιογραφική έρευνα; ποιοτική μέθοδος με συνεντεύξεις και ερωτηματολόγια (EL)
Peer-reviewed Article (EN)

ΕΕ (EL)
animation,πολιτισμός (EL)
Animation (EL)
συστήματα διασφάλισης ποιότητας (EL)
χρηματοδοτικά προγράμματα (EL)
animation,ποιότητα, προγράμματα χρηματοδότησης (EL)


Animation, Film, Διαδραστικά Μέσα στην Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό

Ελληνική γλώσσα

2020-07-23


Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠαΔΑ), Πανεπιστήμιο Αιγαίου (EN)

Ελλάδα; Ευρώπη; (EL)
Σύγχρονη εποχή (EL)

2732-639X
Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας 3D Animation, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής; Vol 1, No 1 (1): AFIMEC (EL)
Open Journal of Animation, Film and Interactive Media in Education and Culture [AFIMinEC]; Vol 1, No 1 (1): AFIMEC (EN)

Copyright (c) 2020 Open Journal of Animation, Film and Interactive Media in Education and Culture [AFIMinEC] (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.