Βιβλιοκρισία: C. JOUANNO, Tὸ Μυθιστόρημα τοῦ Ἀλεξάνδρου. Γέννηση καὶ μεταμορφώσεις. Μετάφραση Μ. ΛΟΥΚΑΚΗ, Ἀθήνα 2015. ISBN 978-960-250-631-8

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Βιβλιοκρισία: C. JOUANNO, Tὸ Μυθιστόρημα τοῦ Ἀλεξάνδρου. Γέννηση καὶ μεταμορφώσεις. Μετάφραση Μ. ΛΟΥΚΑΚΗ, Ἀθήνα 2015. ISBN 978-960-250-631-8 (EL)

ΛΑΜΠΑΚΗΣ, Στυλιανός

Βιβλιοκρισία:νC. Jouanno, Tὸ Μυθιστόρημα τοῦ Ἀλεξάνδρου. Γέννηση καὶ μεταμορφώσεις. Μετάφραση Μ. Λουκακη, Ἀθήνα 2015. ISBN 978-960-250-631-8 (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Μυθιστόρημα του Αλεξάνδρου, βυζαντινές διασκευές, recensio vetusta (EL)
Φιλολογία (EL)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek

2016-12-07


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; BYZANTINA SYMMEIKTA 26; 443-446 (EL)
Byzantina Symmeikta; BYZANTINA SYMMEIKTA 26; 443-446 (EN)

Copyright (c) 2016 Στυλιανός Λαμπάκης (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)