Πλινθευτές, κεραμοποιοί και καμίνια στους βυζαντινούς και μεταβυζαντινούς χρόνους

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Πλινθευτές, κεραμοποιοί και καμίνια στους βυζαντινούς και μεταβυζαντινούς χρόνους (EL)
Πλινθευτές, κεραμοποιοί και καμίνια στους βυζαντινούς και μεταβυζαντινούς χρόνους (EN)

ΓΕΡΟΛΥΜΟΥ, Κωνσταντίνα

Brickmakers, Tilemakers and Kilns in the Byzantine and Post-ByzantinePeriods. Detecting Textual and Iconographic Evidence. Textual sources can add further information to the archaeological evidence concerning the manufacture and production of bricks and tiles in the Byzantine and post-Byzantine times. Through a variety of texts one can get a better idea about the brick and tile workshops and the production process. As far as the life of craftsmen is concerned, one may partially approach issues, such as their working conditions, payment and social status.In this paper we  also attempt to gather and present all terms concerning the brick and tile production, as well as the terms employed for the craftsmen involved in the production. The terms in question appear in hagiographical texts and other written sources. The information revealed in textual sources is further enriched by iconographic evidence, that has not been adequately studied previously. (EL)
Brickmakers, Tilemakers and Kilns in the Byzantine and Post-ByzantinePeriods. Detecting Textual and Iconographic Evidence. Textual sources can add further information to the archaeological evidenc concerning the manufacture and production of bricks and tiles in the Byzantine and post-Byzantine times. Through a variety of texts one can get a better idea about the brick and tile workshops and the production process. As far as the life of craftsmen is concerned, one may partially approach issues, such as their working conditions, payment and social status.In this paper we  also attempt to gather and present all terms concerning the brick and tile production, as well as the terms employed for the craftsmen involved in the production. The terms in question appear in hagiographical texts and other written sources. The information revealed in textual sources is further enriched by iconographic evidence, that has not been adequately studied previously. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Κεραμοποιία (EL)
οικοδομικά υλικά (EL)
καμίνια (EL)
πηλός (EL)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek

2017-10-18


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; BYZANTINA ΣYMMEIKTA 27; 259-313 (EL)
Byzantina Symmeikta; BYZANTINA ΣYMMEIKTA 27; 259-313 (EN)

Copyright (c) 2017 Κωνσταντίνα Γερολύμου (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)