Βιβλιοκρισία:S. PAPAIOANNOU, Michael Psellos: Rhetoric and Authorship in Byzantium, Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2013. ISBN 978-1-107-02622-3

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Βιβλιοκρισία:S. PAPAIOANNOU, Michael Psellos: Rhetoric and Authorship in Byzantium, Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2013. ISBN 978-1-107-02622-3 (EL)

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, Θεοδώρα

Βιβλιοκρισία:S. Papaioannou, Michael Psellos: Rhetoric and Authorship in Byzantium, Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2013. ISBN 978-1-107-02622-3 (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Φιλολογία (EL)
Μιχαήλ Ψελλός, ρητορική, ομιλητική, επιστολογραφία (EL)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek

2016-12-07


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; BYZANTINA SYMMEIKTA 26; 447-450 (EL)
Byzantina Symmeikta; BYZANTINA SYMMEIKTA 26; 447-450 (EN)

Copyright (c) 2016 Θεοδώρα ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)