Βιβλιοκρισία:M. HINTERBERGER (ed.), The Language of Byzantine Learned Literature [BYZANTIOς. Studies in Byzantine History and Civilization 9], Turnhout 2014, σελ.VI+228.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΒιβλιοκρισία:M. HINTERBERGER (ed.), The Language of Byzantine Learned Literature [BYZANTIOς. Studies in Byzantine History and Civilization 9], Turnhout 2014, σελ.VI+228. (EL)

ΛΑΜΠΑΚΗΣ, Στυλιανός

Βιβλιοκρισία:M. HINTERBERGER(ed.), The Language of Byzantine Learned Literature [BYZANTIOς. Studies in Byzantine History and Civilization 9], Turnhout 2014, σελ.VI+228. (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

βυζαντινή λογία λογοτεχνία, βυζαντινή δημώδης λογοτεχνία, παρακείμενος, μέση φωνή, μόρια, ιστορική γλωσσολογία, κοινωνιογλωσσολογία, δοτική, τονισμός (EL)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

2016-12-16


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; BYZANTINA SYMMEIKTA 26; 487-489 (EL)
Byzantina Symmeikta; BYZANTINA SYMMEIKTA 26; 487-489 (EN)

Copyright (c) 2016 Στυλιανός ΛΑΜΠΑΚΗΣ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.