Βιβλιοκριτικό δοκίμιο:G. STATHIS, Introduction to Kalophony, the Byzantine Ars Nova; The Anagrammatismoi and Mathēmata of Byzantine Chant; translated and revised by K. Terzopoulos; Studies in Eastern Orthodoxy 1; Peter Lang (Bern 2014); Pages 332.

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Βιβλιοκριτικό δοκίμιο:G. STATHIS, Introduction to Kalophony, the Byzantine Ars Nova; The Anagrammatismoi and Mathēmata of Byzantine Chant; translated and revised by K. Terzopoulos; Studies in Eastern Orthodoxy 1; Peter Lang (Bern 2014); Pages 332. (EL)

ΧΑΛΔΑΙΑΚΗΣ, Αχιλλεύς

Βιβλιοκριτικό δοκίμιο: G. STATHIS, Introduction to Kalophony, the Byzantine Ars Nova; The Anagrammatismoi and Mathēmata of Byzantine Chant; translated and revised by Konstantinos Terzopoulos; Studies in Eastern Orthodoxy 1; Peter Lang (Bern 2014); Pages 332. (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Byzantine chant, anagrammatismoi, Ars Nova, Kalophony, Papadiki (EL)
Byzantine chant (EL)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek

2016-12-02


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; BYZANTINA SYMMEIKTA 26; 395-418 (EL)
Byzantina Symmeikta; BYZANTINA SYMMEIKTA 26; 395-418 (EN)

Copyright (c) 2016 Αχιλλεύς ΧΑΛΔΑΙΑΚΗΣ (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)