Βιβλιοκρισία:ANDREAS RHOBY, Byzantinische Epigramme auf Stein nebst Addenda zu den Bänden 1 und 2 (Byzantinische Epigramme in inschriftlicher Überlieferung, hrsgg. von Wolfram Hörandner, Andreas Rhoby und Anneliese Paul, Band 3, Teil 1 und 2), Wien 2014

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Βιβλιοκρισία:ANDREAS RHOBY, Byzantinische Epigramme auf Stein nebst Addenda zu den Bänden 1 und 2 (Byzantinische Epigramme in inschriftlicher Überlieferung, hrsgg. von Wolfram Hörandner, Andreas Rhoby und Anneliese Paul, Band 3, Teil 1 und 2), Wien 2014 (EL)

ΠΑΤΕΔΑΚΗΣ, Μανόλης

Βιβλιοκρισία:ANDREAS RHOBY, Byzantinische Epigramme auf Stein nebst Addenda zu den Bänden 1 und 2 (Byzantinische Epigramme in inschriftlicher Überlieferung, hrsgg. von Wolfram Hörandner, Andreas Rhoby und Anneliese Paul, Band 3, Teil 1 und 2) [Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historischen Klasse, Denkschriften, 474. Band / Veröffentlichungen zur Byzanzforschung 35], Wien 2014 (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Φιλολογία, Αρχαιολογία (EL)
επιγράμματα, επιγραφές (EL)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek

2016-12-16


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; BYZANTINA SYMMEIKTA 26; 465-481 (EL)
Byzantina Symmeikta; BYZANTINA SYMMEIKTA 26; 465-481 (EN)

Copyright (c) 2016 Μανόλης ΠΑΤΕΔΑΚΗΣ (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)