Βιβλιοκρισία:Ecclesiastical History and Nikephoros Kallistou Xanthopoulos, Proceedings of the International Symposium, Vienna, 15th-16th December 2011, ed. Chr. GASTGEBER and S. PANTEGHINI [Veröffentlichungen zur Byzanzforschung, 37], Wien 2015, 184 σελ.

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Βιβλιοκρισία:Ecclesiastical History and Nikephoros Kallistou Xanthopoulos, Proceedings of the International Symposium, Vienna, 15th-16th December 2011, ed. Chr. GASTGEBER and S. PANTEGHINI [Veröffentlichungen zur Byzanzforschung, 37], Wien 2015, 184 σελ. (EL)
Βιβλιοκρισία:Ecclesiastical History and Nikephoros Kallistou Xanthopoulos, Proceedings of the International Symposium, Vienna, 15th-16th December 2011, ed. Chr. GASTGEBER and S. PANTEGHINI [Veröffentlichungen zur Byzanzforschung, 37], Wien 2015, 184 σελ. (EN)

ΚΙΑΠΙΔΟΥ, Ειρήνη-Σοφία

Βιβλιοκρισία:Ecclesiastical History and Nikephoros Kallistou Xanthopoulos, Proceedings of the International Symposium, Vienna, 15th-16th December 2011, ed. Chr. GASTGEBER and S. PANTEGHINI [Veröffentlichungen zur Byzanzforschung, 37], Wien 2015,  184 σελ. (EL)
Βιβλιοκρισία:Ecclesiastical History and Nikephoros Kallistou Xanthopoulos, Proceedings of the International Symposium, Vienna, 15th-16th December 2011, ed. Chr. GASTGEBER and S. PANTEGHINI [Veröffentlichungen zur Byzanzforschung, 37], Wien 2015,  184 σελ. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Νικηφόρος Καλλίστου Ξανθόπουλος, εκκλησιστική Ιστορία (EL)
Βυζαντινή Ιστοριογραφία (EL)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek

2017-12-24


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; BYZANTINA ΣYMMEIKTA 27; 445-449 (EL)
Byzantina Symmeikta; BYZANTINA ΣYMMEIKTA 27; 445-449 (EN)

Copyright (c) 2017 Ειρήνη-Σοφία ΚΙΑΠΙΔΟΥ (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)