Λαϊκή Πολιτική Δραστηριότητα στα Χωριά και τις Πόλεις του Βυζαντίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ
Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΛαϊκή Πολιτική Δραστηριότητα στα Χωριά και τις Πόλεις του Βυζαντίου (EL)
Popular Political Agency in Byzantium's villages and towns (EN)

KRALLIS, Dimitris

Social Sciences and Humanities Research Council of Canada (EN)

Αν και η σύγχρονη έρευνα για την βυζαντινή δημοκρατία παρουσιάζει την Κωνσταντινούπολη ως κόμβο μιας πολυσύνθετης και πολυφωνικής πολιτικής, πολύ λιγότερο έχει ερευνηθεί η κοινωνική και πολιτική ταυτότητα των μικρότερων οικισμών της αυτοκρατορίας. Θέμα του άρθρου είναι αυτός ο εκτενέστερος κόσμος χωριών και πόλεων της περιφέρειας και η σχέση τους με τον «ρωμαϊκό» κόσμο γύρω τους κατά τη διάρκεια της μεσοβυζαντινής περιόδου. Διερευνάται η στάση του χωριού και της πόλης απέναντι στην εξουσία και εντοπίζονται διάφορα στοιχεία συλλογικής δράσης, τα οποία μπορούν να χαρακτηρίζονται ως «πολιτική δραστηριότητα». (EL)
While cotemporary work on the Byzantine polity presents Constantinople as a hub of a vividly polyphonic politics, much less has been said about the social and political identity of the empire’s smaller settlements. Following our field’s renewed interest in urban sociability, popular political agency, and collective identity I turn here to this larger world of villages and towns in order to examine the relationship of such social units with the Roman world around them during the middle Byzantine period. In doing so I trace village and town attitudes towards authority and follow evidence of collective action, which by all accounts should qualify as politics. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Historical Inquiry (EN)

Byzantine Politics (EN)
Social History (EN)
Byzantine Studies (EN)
history (EN)
Middle Byzantium (EN)

Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ (EL)
Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Βυζαντινά Σύμμεικτα

Αγγλική γλώσσα

2018-03-17


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Literary and historical texts; inscriptions; monastic documents; Church murals (EN)
Balkans; Anatolia (EN)
Middle Byzantine (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; BYZANTINA SYMMEIKTA 28; 11-48 (EL)
Byzantina Symmeikta; BYZANTINA SYMMEIKTA 28; 11-48 (EN)

Copyright (c) 2018 Dimitris Krallis (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.