Η συμμετοχή Τούρκων πολεμιστών στον αββασιδικό στρατό κατά τις αραβο-βυζαντινές συγκρούσεις: Οι επιχειρήσεις του στρατιωτικού αρχηγού Bughā al-Kabīr

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2018 (EN)
Η συμμετοχή Τούρκων πολεμιστών στον αββασιδικό στρατό κατά τις αραβο-βυζαντινές συγκρούσεις: Οι επιχειρήσεις του στρατιωτικού αρχηγού Bughā al-Kabīr (EL)
Η συμμετοχή Τούρκων πολεμιστών στον αββασιδικό στρατό κατά τις αραβο-βυζαντινές συγκρούσεις: Οι επιχειρήσεις του στρατιωτικού αρχηγού Bughā al-Kabīr (EN)

ΤΑΚΙΡΤΑΚΟΓΛΟΥ, Κωνσταντίνος

Αim of thιs study is to examine why the presence of select Turkic warriors in the Abbasid armies  had little impact on the course of the Arab-Byzantine conflicts. The article focuses mainly on the campaigns conducted by the commander Bughā al-Kabīr against the Byzantine Empire and other Caliphate enemies. The small number of the Turkic warriors, as well as the difficulties encountered by the horse archers in mountainous terrains are the main reasons that there were no changes to the balance of power in the frontier conflicts. (EL)
Αim of this study is to examine why the presence of select Turkic warriors in the Abbasid armies had little impact on the course of the Arab-Byzantine conflicts. The article focuses mainly on the campaigns conducted by the commander Bughā al-Kabīr against the Byzantine Empire and other Caliphate enemies. The small number of the Turkic warriors, as well as the difficulties encountered by the horse archers in mountainous terrains are the main reasons that there were no changes to the balance of power in the frontier conflicts. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

horse archers, arab-byzantine wars, Αbbasids (EL)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek

2018-03-17


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; BYZANTINA SYMMEIKTA 28; 83-120 (EL)
Byzantina Symmeikta; BYZANTINA SYMMEIKTA 28; 83-120 (EN)

Copyright (c) 2018 Κωνσταντίνος Ανέστη Τακιρτάκογλου (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)