Βιβλιοκρισία:ΕΙΡΗΝΗ - ΣΟΦΙΑ ΚΙΑΠΙΔΟΥ (έκδ.), Θεοφύλακτος Αχρίδος, Μαρτύριο των δεκαπέντε μαρτύρων της Τιβεριούπολης, Εκδόσεις Κανάκη, Αθήνα 2015, 288 σελ.. ISBN 978-960-6736-19-3

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Βιβλιοκρισία:ΕΙΡΗΝΗ - ΣΟΦΙΑ ΚΙΑΠΙΔΟΥ (έκδ.), Θεοφύλακτος Αχρίδος, Μαρτύριο των δεκαπέντε μαρτύρων της Τιβεριούπολης, Εκδόσεις Κανάκη, Αθήνα 2015, 288 σελ.. ISBN 978-960-6736-19-3 (EL)

ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ, Κωνσταντίνος

Βιβλιοκρισία:ΕΙΡΗΝΗ-ΣΟΦΙΑ ΚΙΑΠΙΔΟΥ (έκδ.), Θεοφύλακτος Αχρίδος, Μαρτύριο των δεκαπέντε μαρτύρων της Τιβεριούπολης, Εκδόσεις Κανάκη, Αθήνα 2015, 288 σελ. ISBN 978-960-6736-19-3 (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Θεοφύλακτος Αχρίδος, ιε΄μάρτυρες Τιβεριόπολης (EL)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek

2017-10-09


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; BYZANTINA ΣYMMEIKTA 27; 403-411 (EL)
Byzantina Symmeikta; BYZANTINA ΣYMMEIKTA 27; 403-411 (EN)

Copyright (c) 2017 Κωνσταντίνος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)