Βιβλιοκρισία: JOSEPH SHATZMILLER, Cultural Exchange: Jews, Christians, and Art in the Medieval Marketplace, Princeton University Press, Princeton and Oxford, 2017, 185 σελ., 30 εικ., ISBN 978-0-691-17618-5

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΒιβλιοκρισία: JOSEPH SHATZMILLER, Cultural Exchange: Jews, Christians, and Art in the Medieval Marketplace, Princeton University Press, Princeton and Oxford, 2017, 185 σελ., 30 εικ., ISBN 978-0-691-17618-5 (EL)

ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Eυγενία

JOSEPH SHATZMILLER, Cultural Exchange:  Jews, Christians, and Art in the Medieval Marketplace, Princeton University Press, Princeton and Oxford, 20172,  185 σελ., 30 εικ., ISBN 978-0-691-17618-5 (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Art and Archaeology (EL)

Archaeology (EL)
Art (EL)
Christian medieval art, cultural exchanges (EL)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

2017-12-24


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Medieval Europe (EL)
Icons, mural paintings (EL)
Europe (EL)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; BYZANTINA ΣYMMEIKTA 27; 425-428 (EL)
Byzantina Symmeikta; BYZANTINA ΣYMMEIKTA 27; 425-428 (EN)

Copyright (c) 2017 Eugenia Drakopoulou (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.