Το διδασκαλείον του Νικηφόρου Γρηγορά

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤο διδασκαλείον του Νικηφόρου Γρηγορά (EL)
Nikephoros Gregoras’ “didaskaleion” (EN)

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ, Αννα Σ.

Δε διατίθεται περίληψη στα ελληνικά. (EL)
This paper focuses on the foundation and function of a school-“didaskaleion” by Nikephoros Gregoras in the first half of the 14th century (ca. 1325- 1350). Information about this school is provided by Gregoras himself in his Letters, as well as in his History (“Ρωμαϊκὴ Ἱστορία”), whereas secondary data can be traced in his most prominent student’s writings, Isaak Argyros. This institution was located at the Chora Monastery, and, according to Gregoras’ words, its basic aim was to prevent the extinction of learning and to transmit all the knowledge related to “tetraktys”, and especially to astronomy. Besides the inquiry into information about the curriculum and the students of this school, the present study examines thoroughly Gregoras’ pedagogic principles and emphasizes on his rather modern aspect concerning the way he relates child development with education. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
ιστορική ανάλυση (EL)

Παιδεία (EL)
Φιλολογία, Ιστορία (EL)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

2018-03-18


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Παλαιολόγεια περίοδος (EL)
Κωνσταντινούπολη (EL)
ιστορικά κείμενα, επιστολές (EL)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; BYZANTINA SYMMEIKTA 28; 141-167 (EL)
Byzantina Symmeikta; BYZANTINA SYMMEIKTA 28; 141-167 (EN)

Copyright (c) 2018 Αννα Σπυρίδωνος Σκλαβενίτη (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.