Βιβλιοκρισία:A. KALDELLIS, Byzantine Readings of Ancient Historians. Texts in translation with introduction and notes [Routledge Classical Translations], New York 2015.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΒιβλιοκρισία:A. KALDELLIS, Byzantine Readings of Ancient Historians. Texts in translation with introduction and notes [Routledge Classical Translations], New York 2015. (EL)

ΚΙΑΠΙΔΟΥ, Ειρήνη-Σοφία

Βιβλιοκρισία:A. KALDELLIS, Byzantine Readings of Ancient Historians. Texts in translation with introduction and notes [Routledge Classical Translations], New York 2015. (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Λέων Στ΄ ο Σοφός (EL)
Βυζαντινοί Ιστοριογράφοι (EL)
Θουκυδίδης (EL)
Ιωάννης Τζέτζης (EL)
Ξενοφών (EL)
Αρχαία Ιστοριογραφία (EL)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

2018-03-17


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; BYZANTINA SYMMEIKTA 28; 361-364 (EL)
Byzantina Symmeikta; BYZANTINA SYMMEIKTA 28; 361-364 (EN)

Copyright (c) 2018 Ειρήνη-Σοφία ΚΙΑΠΙΔΟΥ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.