Η βυζαντινή οικογένεια των Αγιοθεοδωριτών (Ι): Νικόλαος Αγιοθεοδωρίτης, Πανιερώτατος Μητροπολίτης Αθηνών και Υπέρτιμος

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2010 (EN)
Η βυζαντινή οικογένεια των Αγιοθεοδωριτών (Ι): Νικόλαος Αγιοθεοδωρίτης, Πανιερώτατος Μητροπολίτης Αθηνών και Υπέρτιμος (EL)
Η βυζαντινή οικογένεια των Αγιοθεοδωριτών (Ι): Νικόλαος Αγιοθεοδωρίτης, Πανιερώτατος Μητροπολίτης Αθηνών και Υπέρτιμος (EN)

ΜΑΔΑΡΙΑΓΑ, Ελισάβετ

THE BYZANTINE FAMILY OF THE HAGIOTHEODORITES (I): NIKOLAOS HAGIOTHEODORITES, ALL-HOLIEST METROPOLITAN OF ATHENS AND HYPERTIMOSThe present article consists in a prosopographical study on Nikolaos Hagiotheodorites. Nikolaos, didaskalos tou evangeliou, maistor ton rhetoron and metropolitan of Athens (1160/66-1175), was one of the most prominent scholars under the service of the Ecumenical Patriarchate in Constantinople. His brother Michael acted as a Logothetes tou dromou (1166-1180) and mesazon in the court of Manuel I Comnenus. Both of them are the most renowned members of the Hagiotheodorites family. Nikolaos Hagiotheodorites was the typical busy public figure of his time. Having initially a succesful church career, he then accomplished an impressive professional activity by combining many secular and ecclesiastical offices. (EL)
THE BYZANTINE FAMILY OF THE HAGIOTHEODORITES (I): NIKOLAOS HAGIOTHEODORITES, ALL-HOLIEST METROPOLITAN OF ATHENS AND HYPERTIMOSThe present article consists in a prosopographical study on Nikolaos Hagiotheodorites. Nikolaos, didaskalos tou evangeliou, maistor ton rhetoron and metropolitan of Athens (1160/66-1175), was one of the most prominent scholars under the service of the Ecumenical Patriarchate in Constantinople. His brother Michael acted as a Logothetes tou dromou (1166-1180) and mesazon in the court of Manuel I Comnenus. Both of them are the most renowned members of the Hagiotheodorites family. Nikolaos Hagiotheodorites was the typical busy public figure of his time. Having initially a succesful church career, he then accomplished an impressive professional activity by combining many secular and ecclesiastical offices. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Byzantine Prosopography (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek

2010-03-30


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Middle Byzantine (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; BYZANTINA SYMMEIKTA 19; 147-181 (EL)
Byzantina Symmeikta; BYZANTINA SYMMEIKTA 19; 147-181 (EN)

Copyright (c) 2014 Ελισάβετ ΜΑΔΑΡΙΑΓΑ (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)