Ο βυζαντινός λόγιος και ο αναγεννησιακός αστρονόμος: Η μετάφραση των "Ἐπιστολῶν" του Θεοφύλακτου Σιμοκάττη από τον Νικόλαο Κοπέρνικο

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Ο βυζαντινός λόγιος και ο αναγεννησιακός αστρονόμος: Η μετάφραση των "Ἐπιστολῶν" του Θεοφύλακτου Σιμοκάττη από τον Νικόλαο Κοπέρνικο (EL)
Ο βυζαντινός λόγιος και ο αναγεννησιακός αστρονόμος: Η μετάφραση των "Ἐπιστολῶν" του Θεοφύλακτου Σιμοκάττη από τον Νικόλαο Κοπέρνικο (EN)

ΣΑΚΟΡΡΑΦΟΥ, Κυριακούλα
ΜΕΡΙΑΝΟΣ, Γεράσιμος

THE BYZANTINE SCHOLAR AND THE RENAISSANCE ASTRONOMER: THE TRANSLATION OF THEOPHYLAKTOS SIMOKATTES’ LETTERS BY NICOLAUS COPERNICUSThe Latin translation of the Byzantine writer Theophylaktos Simocattes’ Letters (Ἐπιστολαὶ ἠθικαί, ἀγροικικαί, ἑταιρικαί) by the astronomer Nicolaus Copernicus in 1509 is a work that has been neglected. This translation was Copernicus’ first publication, thirty four years before his celebrated De revolutionibus orbium coelestium was published (1543). In this paper, our aim is to discuss the reasons that led Copernicus to the translation of this particular Greek literary work. We argue that his choice was pertinent on one hand to his astronomical interests and his need to learn Greek, and on the other hand to his intention to participate in the emerging Humanist movement in early sixteenth-century Poland. (EL)
THE BYZANTINE SCHOLAR AND THE RENAISSANCE ASTRONOMER: THE TRANSLATION OF THEOPHYLAKTOS SIMOKATTES’ LETTERS BY NICOLAUS COPERNICUSThe Latin translation of the Byzantine writer Theophylaktos Simocattes’ Letters (Ἐπιστολαὶ ἠθικαί, ἀγροικικαί, ἑταιρικαί) by the astronomer Nicolaus Copernicus in 1509 is a work that has been neglected. This translation was Copernicus’ first publication, thirty four years before his celebrated De revolutionibus orbium coelestium was published (1543). In this paper, our aim is to discuss the reasons that led Copernicus to the translation of this particular Greek literary work. We argue that his choice was pertinent on one hand to his astronomical interests and his need to learn Greek, and on the other hand to his intention to participate in the emerging Humanist movement in early sixteenth-century Poland. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Ιστορική ανάλυση (EL)
Historical inquiry (EN)

P (EL)
Q (EL)
QB (EL)
PA 5000 (EL)
PA 80001 (EL)
D (EL)
PN 4400 (EL)
PA 3050 (EL)
Νικόλαος Κοπέρνικος, Θεοφύλακτος Σιμοκάττης, επιστολές, μετάφραση, αστρονομία, Ουμανισμός, Αναγέννηση, Πολωνία (EL)
P (EN)
Q (EN)
QB (EN)
PA 5000 (EN)
PA 80001 (EN)
D (EN)
PN 4400 (EN)
Nicolaus Copernicus, Theophylaktos Simokattes, letters, translation, astronomy, Humanism, Renaissance, Poland (EN)
PA 3050 (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek

2009-08-28


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Πρώιμη βυζαντινή περίοδος, Αναγέννηση (EL)
Πολωνία, Ιταλία (EL)
Λογοτεχνικά κείμενα (EL)
Early Byzantine Period, Renaissance (EN)
Poland, Italy (EN)
Literary texts (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; BYZANTINA SYMMEIKTA 19; 11-33 (EL)
Byzantina Symmeikta; BYZANTINA SYMMEIKTA 19; 11-33 (EN)

Copyright (c) 2014 Γεράσιμος ΜΕΡΙΑΝΟΣ, Κυριακούλα ΣΑΚΟΡΡΑΦΟΥ (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)