Ὁ νέος κατάλογος τῶν χειρογράφων τῆς ἐν Πάτμῳ Ἱερᾶς Μονῆς Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου (Μέθοδος καὶ προβλήματα)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοὉ νέος κατάλογος τῶν χειρογράφων τῆς ἐν Πάτμῳ Ἱερᾶς Μονῆς Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου (Μέθοδος καὶ προβλήματα) (EL)
Ὁ νέος κατάλογος τῶν χειρογράφων τῆς ἐν Πάτμῳ Ἱερᾶς Μονῆς Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου (Μέθοδος καὶ προβλήματα) (EN)

ΚΟΜΙΝΗΣ, Αθανάσιος Δ.

 A. D. KominisLe nouveau catalogue des manuscrits du monastère de Saint-Jean, à Patmos (Méthode et problèmes) Parmi les travaux en cours du Centre de Recherches Byzantines, il faut signaler la préparation d'un nouveau catalogue des manuscrits de Patmos. L'auteur expose brièvement les raisons qui ont imposé la rédaction de ce catalogue, la méthode qu'il a suivie et les problèmes qu'il envisage. Par la suite, il donne, à titre de specimen, la description du manuscrit N° 33, qui contient des œuvres de Grégoire de Nazianze. (EL)
 A. D. KominisLe nouveau catalogue des manuscrits du monastère de Saint-Jean, à Patmos (Méthode et problèmes) Parmi les travaux en cours du Centre de Recherches Byzantines, il faut signaler la préparation d'un nouveau catalogue des manuscrits de Patmos. L'auteur expose brièvement les raisons qui ont imposé la rédaction de ce catalogue, la méthode qu'il a suivie et les problèmes qu'il envisage. Par la suite, il donne, à titre de specimen, la description du manuscrit N° 33, qui contient des œuvres de Grégoire de Nazianze. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Ανάλυση εγγράφων (EN)

DF 599.8 (EL)
BT 10 (EL)
DF 553 (EL)
Z 110 (EL)
Z 43 (EL)
BR 60 (EL)
Z 266 (EL)
Z 4 (EL)
Z 662 (EL)
Z 105 (EL)
Z 237 (EL)
CD 70 (EL)
CD 921 (EL)
BR 1 (EL)
PN (EL)
DF 599.8 (EN)
BT 10 (EN)
DF 553 (EN)
Z 110 (EN)
Z 43 (EN)
BR 60 (EN)
Γρηγόριος Θεολόγος (EN)
Γρηγόριος Νανζιανζηνός (EN)
Z 266 (EN)
Z 4 (EN)
Z 662 (EN)
Ι. Φλωρίδης (EN)
Z 105 (EN)
Z 237 (EN)
CD 70 (EN)
μονή Ιωάννου Θεολόγου Πάτμου (EN)
Δ. Καλλίμαχος (EN)
Ι. Σακκελίων (EN)
CD 921 (EN)
BR 1 (EN)
PN (EN)
Βιβλιοθήκη Πάτμου (EN)
βυζαντινά χειρόγραφα (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

1966-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Πάτμος, 10ος αι. (EN)
Μέση βυζαντινή περίοδος, 10ος αι. (EN)
χειρόγραφοι κώδικες (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 1; 17-34 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 1; 17-34 (EN)

Copyright (c) 2014 Αθανάσιος Δ. ΚΟΜΙΝΗΣ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.