Ὁ νέος κατάλογος τῶν χειρογράφων τῆς ἐν Πάτμῳ Ἱερᾶς Μονῆς Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου (Μέθοδος καὶ προβλήματα)

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
1966 (EN)
Ὁ νέος κατάλογος τῶν χειρογράφων τῆς ἐν Πάτμῳ Ἱερᾶς Μονῆς Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου (Μέθοδος καὶ προβλήματα) (EL)
Ὁ νέος κατάλογος τῶν χειρογράφων τῆς ἐν Πάτμῳ Ἱερᾶς Μονῆς Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου (Μέθοδος καὶ προβλήματα) (EN)

ΚΟΜΙΝΗΣ, Αθανάσιος Δ.

 A. D. KominisLe nouveau catalogue des manuscrits du monastère de Saint-Jean, à Patmos (Méthode et problèmes) Parmi les travaux en cours du Centre de Recherches Byzantines, il faut signaler la préparation d'un nouveau catalogue des manuscrits de Patmos. L'auteur expose brièvement les raisons qui ont imposé la rédaction de ce catalogue, la méthode qu'il a suivie et les problèmes qu'il envisage. Par la suite, il donne, à titre de specimen, la description du manuscrit N° 33, qui contient des œuvres de Grégoire de Nazianze. (EL)
 A. D. KominisLe nouveau catalogue des manuscrits du monastère de Saint-Jean, à Patmos (Méthode et problèmes) Parmi les travaux en cours du Centre de Recherches Byzantines, il faut signaler la préparation d'un nouveau catalogue des manuscrits de Patmos. L'auteur expose brièvement les raisons qui ont imposé la rédaction de ce catalogue, la méthode qu'il a suivie et les problèmes qu'il envisage. Par la suite, il donne, à titre de specimen, la description du manuscrit N° 33, qui contient des œuvres de Grégoire de Nazianze. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Ανάλυση εγγράφων (EN)

DF 599.8 (EL)
BT 10 (EL)
DF 553 (EL)
Z 110 (EL)
Z 43 (EL)
BR 60 (EL)
Z 266 (EL)
Z 4 (EL)
Z 662 (EL)
Z 105 (EL)
Z 237 (EL)
CD 70 (EL)
CD 921 (EL)
BR 1 (EL)
PN (EL)
DF 599.8 (EN)
BT 10 (EN)
DF 553 (EN)
Z 110 (EN)
Z 43 (EN)
BR 60 (EN)
Γρηγόριος Θεολόγος (EN)
Γρηγόριος Νανζιανζηνός (EN)
Z 266 (EN)
Z 4 (EN)
Z 662 (EN)
Ι. Φλωρίδης (EN)
Z 105 (EN)
Z 237 (EN)
CD 70 (EN)
μονή Ιωάννου Θεολόγου Πάτμου (EN)
Δ. Καλλίμαχος (EN)
Ι. Σακκελίων (EN)
CD 921 (EN)
BR 1 (EN)
PN (EN)
Βιβλιοθήκη Πάτμου (EN)
βυζαντινά χειρόγραφα (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek

1966-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Πάτμος, 10ος αι. (EN)
Μέση βυζαντινή περίοδος, 10ος αι. (EN)
χειρόγραφοι κώδικες (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 1; 17-34 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 1; 17-34 (EN)

Copyright (c) 2014 Αθανάσιος Δ. ΚΟΜΙΝΗΣ (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)