Σακκελίωνος παραλειπόμενα (Συμβολὴ πρώτη)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣακκελίωνος παραλειπόμενα (Συμβολὴ πρώτη) (EL)
Σακκελίωνος παραλειπόμενα (Συμβολὴ πρώτη) (EN)

ΚΟΜΙΝΗΣ, Αθανάσιος Δ.

  A. D. KominisLes Paralipomènes de Sakkelion (Première contribution)       L'auteur prépare un nouveau catalogue des manuscrits de Patmos. Au cours de ce travail il a noté plusieurs détails importants qui ne figurent pas dans celui, déjà ancien, de Sakkelion.  Étant donné que la publication du nouveau catalogue (contenant la description d'environ mille manuscrits) tardera à paraître en entier, l'auteur présente, dans cet article, un premier apport de données nouvelles. Il se limite aux trente premiers manuscrits du catalogue de Sakkelion (mss N° 1-30). Les Paralipomènes consistent en fragments d'évangéliaires, textes hymnographiques ou textes de Pères de l'Église (homélies de Saint-Basile etc.), Apophthegmata Patrum, l'ensemble presque du Pré Spirituel et autres textes, noms divers, dates, notes marginales etc. (EL)
  A. D. KominisLes Paralipomènes de Sakkelion (Première contribution)       L'auteur prépare un nouveau catalogue des manuscrits de Patmos. Au cours de ce travail il a noté plusieurs détails importants qui ne figurent pas dans celui, déjà ancien, de Sakkelion.  Étant donné que la publication du nouveau catalogue (contenant la description d'environ mille manuscrits) tardera à paraître en entier, l'auteur présente, dans cet article, un premier apport de données nouvelles. Il se limite aux trente premiers manuscrits du catalogue de Sakkelion (mss N° 1-30). Les Paralipomènes consistent en fragments d'évangéliaires, textes hymnographiques ou textes de Pères de l'Église (homélies de Saint-Basile etc.), Apophthegmata Patrum, l'ensemble presque du Pré Spirituel et autres textes, noms divers, dates, notes marginales etc. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
ανάλυση εγγράφων (EN)

Z 105 (EL)
Z 237 (EL)
BL 550 (EL)
CD 70 (EL)
Z 110 (EL)
CD 921 (EL)
Z 43 (EL)
BL 624 (EL)
PN (EL)
BR 1 (EL)
BL 550 (EN)
Z 110 (EN)
Λειμών (EN)
Z 43 (EN)
αποφθέγματα Πατέρων (EN)
Z 105 (EN)
Z 237 (EN)
μονή Ιωάννη Θεολόγου Πάτμου (EN)
μοναστικός βίος (EN)
κωδικολογία (EN)
CD 70 (EN)
Ι. Σακκελίων (EN)
CD 921 (EN)
BL 624 (EN)
PN (EN)
BR 1 (EN)
Βιβλιοθήκη Πάτμου (EN)
βυζαντινά χειρόγραφα (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

1966-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Μέση βυζαντινή περίοδος, 11ος αι. (EN)
μοναστηριακά έγγραφα και αρχεία (EN)
Πάτμος, 11ος αι. (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 1; 35-75 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 1; 35-75 (EN)

Copyright (c) 2014 Αθανάσιος Δ. ΚΟΜΙΝΗΣ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.