Ὁ ἐπὶ τοῦ κανικλείου καὶ ἡ ἐφορεία τῆς ἐν Πάτμῳ μονῆς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοὉ ἐπὶ τοῦ κανικλείου καὶ ἡ ἐφορεία τῆς ἐν Πάτμῳ μονῆς (EL)
Ὁ ἐπὶ τοῦ κανικλείου καὶ ἡ ἐφορεία τῆς ἐν Πάτμῳ μονῆς (EN)

ΝΥΣΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ, Μαρία Γ.

  Marie G. NystazopoulouLe ἐπὶ τοῦ κανικλείου et l'éphorie du couvent de Patmos          La nouvelle lecture  de trois documents de Patmos (MM VI, pp. 233-5, n° 97-98) démontre qu'il s'agit de trois lettres d'un ἐπὶ τοῦ κανικλείου: ce sont les seuls actes du fonctionnaire portant ce titre qui nous soient parvenus. L'examen détaillé du contenu de ces actes (concernant 1° les quatre bateaux du couvent de Patmos; 2° le métoque de Phygella; 3° le couvent de Kechionismeni près de Milet), ainsi que l'étude des termes qui y sont employés, nous permettent de dater ces trois documents des mois d'août et d'octobre 1273, sous le règne de Michel VIII Paléologue. Ces lettres ont été émises par le ἐπί τοῦ κανικλείου en sa qualité d'éphore du couvent de Patmos. Suit une étude sur l'éphorie, institution monastique attestée à Byzance du XIe au XVe siècle. (EL)
  Marie G. NystazopoulouLe ἐπὶ τοῦ κανικλείου et l'éphorie du couvent de Patmos          La nouvelle lecture  de trois documents de Patmos (MM VI, pp. 233-5, n° 97-98) démontre qu'il s'agit de trois lettres d'un ἐπὶ τοῦ κανικλείου: ce sont les seuls actes du fonctionnaire portant ce titre qui nous soient parvenus. L'examen détaillé du contenu de ces actes (concernant 1° les quatre bateaux du couvent de Patmos; 2° le métoque de Phygella; 3° le couvent de Kechionismeni près de Milet), ainsi que l'étude des termes qui y sont employés, nous permettent de dater ces trois documents des mois d'août et d'octobre 1273, sous le règne de Michel VIII Paléologue. Ces lettres ont été émises par le ἐπί τοῦ κανικλείου en sa qualité d'éphore du couvent de Patmos. Suit une étude sur l'éphorie, institution monastique attestée à Byzance du XIe au XVe siècle. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
ανάλυση εγγράφων (EN)

Z 105 (EL)
Z 237 (EL)
Κ 155 (EL)
DF 630 (EL)
CD 70 (EL)
VK 321 (EL)
Z 110 (EL)
Z (EL)
S560 (EL)
CD 921 (EL)
VK 1 (EL)
HF (EL)
Μονή Κεχιονισμένης (EN)
Κ 155 (EN)
Αναία (EN)
DF 630 (EN)
Z 110 (EN)
Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγος (EN)
VK 1 (EN)
Ανδρόνικος Β΄ (EN)
Z 105 (EN)
Z 237 (EN)
μονή Ιωάννη Θεολόγου Πάτμου (EN)
μοναστικός βίος (EN)
κωδικολογία (EN)
CD 70 (EN)
VK 321 (EN)
Z (EN)
S560 (EN)
CD 921 (EN)
HF (EN)
Βιβλιοθήκη Πάτμου (EN)
Φύγελλα (EN)
οικονομική δραστηριότητα (EN)
βυζαντινά χειρόγραφα (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

1966-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Πάτμος-Μικρά Ασία, 13ος αι. (EN)
μοναστηριακά έγγραφα και αρχεία (EN)
Ύστερη βυζαντινή περίοδος (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 1; 76-94 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 1; 76-94 (EN)

Copyright (c) 2014 Μαρία Γ. ΝΥΣΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.