Ὁ ἐπὶ τοῦ κανικλείου καὶ ἡ ἐφορεία τῆς ἐν Πάτμῳ μονῆς

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
1966 (EN)
Ὁ ἐπὶ τοῦ κανικλείου καὶ ἡ ἐφορεία τῆς ἐν Πάτμῳ μονῆς (EL)
Ὁ ἐπὶ τοῦ κανικλείου καὶ ἡ ἐφορεία τῆς ἐν Πάτμῳ μονῆς (EN)

ΝΥΣΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ, Μαρία Γ.

  Marie G. NystazopoulouLe ἐπὶ τοῦ κανικλείου et l'éphorie du couvent de Patmos          La nouvelle lecture  de trois documents de Patmos (MM VI, pp. 233-5, n° 97-98) démontre qu'il s'agit de trois lettres d'un ἐπὶ τοῦ κανικλείου: ce sont les seuls actes du fonctionnaire portant ce titre qui nous soient parvenus. L'examen détaillé du contenu de ces actes (concernant 1° les quatre bateaux du couvent de Patmos; 2° le métoque de Phygella; 3° le couvent de Kechionismeni près de Milet), ainsi que l'étude des termes qui y sont employés, nous permettent de dater ces trois documents des mois d'août et d'octobre 1273, sous le règne de Michel VIII Paléologue. Ces lettres ont été émises par le ἐπί τοῦ κανικλείου en sa qualité d'éphore du couvent de Patmos. Suit une étude sur l'éphorie, institution monastique attestée à Byzance du XIe au XVe siècle. (EL)
  Marie G. NystazopoulouLe ἐπὶ τοῦ κανικλείου et l'éphorie du couvent de Patmos          La nouvelle lecture  de trois documents de Patmos (MM VI, pp. 233-5, n° 97-98) démontre qu'il s'agit de trois lettres d'un ἐπὶ τοῦ κανικλείου: ce sont les seuls actes du fonctionnaire portant ce titre qui nous soient parvenus. L'examen détaillé du contenu de ces actes (concernant 1° les quatre bateaux du couvent de Patmos; 2° le métoque de Phygella; 3° le couvent de Kechionismeni près de Milet), ainsi que l'étude des termes qui y sont employés, nous permettent de dater ces trois documents des mois d'août et d'octobre 1273, sous le règne de Michel VIII Paléologue. Ces lettres ont été émises par le ἐπί τοῦ κανικλείου en sa qualité d'éphore du couvent de Patmos. Suit une étude sur l'éphorie, institution monastique attestée à Byzance du XIe au XVe siècle. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
ανάλυση εγγράφων (EN)

Z 105 (EL)
Z 237 (EL)
Κ 155 (EL)
DF 630 (EL)
CD 70 (EL)
VK 321 (EL)
Z 110 (EL)
Z (EL)
S560 (EL)
CD 921 (EL)
VK 1 (EL)
HF (EL)
Μονή Κεχιονισμένης (EN)
Κ 155 (EN)
Αναία (EN)
DF 630 (EN)
Z 110 (EN)
Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγος (EN)
VK 1 (EN)
Ανδρόνικος Β΄ (EN)
Z 105 (EN)
Z 237 (EN)
μονή Ιωάννη Θεολόγου Πάτμου (EN)
μοναστικός βίος (EN)
κωδικολογία (EN)
CD 70 (EN)
VK 321 (EN)
Z (EN)
S560 (EN)
CD 921 (EN)
HF (EN)
Βιβλιοθήκη Πάτμου (EN)
Φύγελλα (EN)
οικονομική δραστηριότητα (EN)
βυζαντινά χειρόγραφα (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek

1966-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Πάτμος-Μικρά Ασία, 13ος αι. (EN)
μοναστηριακά έγγραφα και αρχεία (EN)
Ύστερη βυζαντινή περίοδος (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 1; 76-94 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 1; 76-94 (EN)

Copyright (c) 2014 Μαρία Γ. ΝΥΣΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)