Κεκυρωμένη συλλογὴ ἐπισήμων ἐγγράφων τῆς ἐν Πάτμῳ μονῆς εἰς εἰλητὸν τοῦ ΙΑ΄ αἰῶνος

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
1966 (EN)
Κεκυρωμένη συλλογὴ ἐπισήμων ἐγγράφων τῆς ἐν Πάτμῳ μονῆς εἰς εἰλητὸν τοῦ ΙΑ΄ αἰῶνος (EL)
Κεκυρωμένη συλλογὴ ἐπισήμων ἐγγράφων τῆς ἐν Πάτμῳ μονῆς εἰς εἰλητὸν τοῦ ΙΑ΄ αἰῶνος (EN)

ΒΡΑΝΟΥΣΗ, Έρα Λ.

Era L. VranoussiUne collection autorisée d'actes officiels du monastère de Patmos sur un rouleau du XIe s.           Parmi les documents du monastère de Patmos il faut signaler un très long rouleau, mutilé du début (longueur actuelle 8,068 m.), en papier et en écriture de la chancellerie byzantine du XIe s., qui contient neuf actes (des praktika et des actes impériaux), émis de 1087 à 1099 (ou 1114) et qui se rapportent à la fondation ou à la propriété foncière du monastère de Patmos.Cette charte présente une particularité: la signature du fonctionnaire Georges Plevris, qui a confirmé (d'après l'auteur en 1100 ou 1115) le document, se trouve presque au milieu du rouleau; suit, d'une autre main, contemporaine mais moins élégante, un praktikon antérieur -qui était déjà validé par trois évêques- et qui fut ajouté au dessous de la signature de Plevris. Peut-être le sceau de Plevris était-il appendu dans le bas de la charte.Pour la datation de ce rouleau on prend en considération:1°: le fait que tous ces actes se rapportent à la fondation ou aux premières possessions du monastère2°: ces actes ont été émis de 1087 à 1099 (ou 1114) - huit actes des années 1087-1089 et un acte de 1099 ou 11143°: Alexis Comnène n'y est jamais mentionné par son propre nom, mais toujours comme le basileus4°: mention est faite de douze parèques cédés par Alexis Ier Comnène (et non pas de dix-huit parèques, cédés en 1145 par Manuel Comnène)5°: la signature de Plevris a été mise en 1100 ou 11156°: l'écriture est celle de la chancellerie byzantine du dernier quart du Xle s. On en conclut que ce rouleau a été rédigé au temps d'Alexis Ier Comnène, et, notamment, en 1100 ou 1115. Enfin, l'auteur s'efforce de préciser le caractère de ce document qui est un specimen rare de la diplomatique byzantine. (EL)
Era L. VranoussiUne collection autorisée d'actes officiels du monastère de Patmos sur un rouleau du XIe s.           Parmi les documents du monastère de Patmos il faut signaler un très long rouleau, mutilé du début (longueur actuelle 8,068 m.), en papier et en écriture de la chancellerie byzantine du XIe s., qui contient neuf actes (des praktika et des actes impériaux), émis de 1087 à 1099 (ou 1114) et qui se rapportent à la fondation ou à la propriété foncière du monastère de Patmos.Cette charte présente une particularité: la signature du fonctionnaire Georges Plevris, qui a confirmé (d'après l'auteur en 1100 ou 1115) le document, se trouve presque au milieu du rouleau; suit, d'une autre main, contemporaine mais moins élégante, un praktikon antérieur -qui était déjà validé par trois évêques- et qui fut ajouté au dessous de la signature de Plevris. Peut-être le sceau de Plevris était-il appendu dans le bas de la charte.Pour la datation de ce rouleau on prend en considération:1°: le fait que tous ces actes se rapportent à la fondation ou aux premières possessions du monastère2°: ces actes ont été émis de 1087 à 1099 (ou 1114) - huit actes des années 1087-1089 et un acte de 1099 ou 11143°: Alexis Comnène n'y est jamais mentionné par son propre nom, mais toujours comme le basileus4°: mention est faite de douze parèques cédés par Alexis Ier Comnène (et non pas de dix-huit parèques, cédés en 1145 par Manuel Comnène)5°: la signature de Plevris a été mise en 1100 ou 11156°: l'écriture est celle de la chancellerie byzantine du dernier quart du Xle s. On en conclut que ce rouleau a été rédigé au temps d'Alexis Ier Comnène, et, notamment, en 1100 ou 1115. Enfin, l'auteur s'efforce de préciser le caractère de ce document qui est un specimen rare de la diplomatique byzantine. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
ανάλυση εγγράφων (EN)

BL 630 (EL)
DF 599.8 (EL)
Z 110 (EL)
GT 485 (EL)
GT 165 (EL)
Z 40 (EL)
Z 43 (EL)
Z 662 (EL)
JF 1338 (EL)
Z 105 (EL)
CD 70 (EL)
PA 1000 (EL)
Z (EL)
CD 921 (EL)
HG (EL)
Z 110 (EN)
μονή Ιωάννη Θεολόγου Πάτμου (EN)
μοναστικός βίος (EN)
κωδικολογία (EN)
Όσιος Χριστόδουλος (EN)
PA 1000 (EN)
Z (EN)
CD 921 (EN)
Βιβλιοθήκη Πάτμου (EN)
οικονομική δραστηριότητα (EN)
βυζαντινά χειρόγραφα (EN)
Αλέξιος Α΄ Κομνηνός (EN)
BL 630 (EN)
DF 599.8 (EN)
GT 485 (EN)
GT 165 (EN)
Z 40 (EN)
Z 43 (EN)
Z 662 (EN)
JF 1338 (EN)
Z 105 (EN)
CD 70 (EN)
νησιωτικές επισκοπές (EN)
Λέρος (EN)
Λειψοί (EN)
HG (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek

1966-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Μέση βυζαντινή περίοδος, 11ος-12ος αι. (EN)
Ανατολικό Αιγαίο-Πάτμος, 11ος-12ος αι. (EN)
μοναστηριακά έγγραφα και αρχεία (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 1; 95-119 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 1; 95-119 (EN)

Copyright (c) 2014 Έρα Λ. ΒΡΑΝΟΥΣΗ (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)