Σημείωμα γιὰ τὸ κεκυρωμένο ἀντίγραφο παλαιῶν ἐγγράφων τῆς Πάτμου

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
1966 (EN)
Σημείωμα γιὰ τὸ κεκυρωμένο ἀντίγραφο παλαιῶν ἐγγράφων τῆς Πάτμου (EL)
Σημείωμα γιὰ τὸ κεκυρωμένο ἀντίγραφο παλαιῶν ἐγγράφων τῆς Πάτμου (EN)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Ν.

  N. OikonomidèsNote sur la copie authentique des documents anciens de Patmos           A propos du rouleau étudié par Era Vranoussis, p. 95 et suiv., l'auteur constate a) qu'il s'agit d'une copie faite dans un but pratique et comportant les titres de propriété terrienne du monastère; b) que cette copie a été faite à Patmos ou dans une île voisine et c) que sa composition serait, peut-être, à rapprocher de la législation de Manuel Ier Comnène  concernant les biens  ecclésiastiques. (EL)
  N. OikonomidèsNote sur la copie authentique des documents anciens de Patmos           A propos du rouleau étudié par Era Vranoussis, p. 95 et suiv., l'auteur constate a) qu'il s'agit d'une copie faite dans un but pratique et comportant les titres de propriété terrienne du monastère; b) que cette copie a été faite à Patmos ou dans une île voisine et c) que sa composition serait, peut-être, à rapprocher de la législation de Manuel Ier Comnène  concernant les biens  ecclésiastiques. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
ανάλυση εγγράφων (EN)

Z 105 (EL)
Κ 155 (EL)
DF 599.8 (EL)
Z 110 (EL)
Z (EL)
HG (EL)
Αλέξιος Α΄ Κομνηνός (EN)
Κ 155 (EN)
DF 599.8 (EN)
Z 110 (EN)
φορολογία (EN)
Z 105 (EN)
Μανουήλ Α΄ Κομνηνός (EN)
μονή Ιωάννη Θεολόγου Πάτμου (EN)
μοναστικός βίος (EN)
κωδικολογία (EN)
Όσιος Χριστόδουλος (EN)
Κρήτη (EN)
νησιωτικές επισκοπές (EN)
Z (EN)
Λέρος (EN)
Λάτρος (EN)
Βιβλιοθήκη Πάτμου (EN)
οικονομική δραστηριότητα (EN)
Κως (EN)
HG (EN)
βυζαντινά χειρόγραφα (EN)
Λειψοί (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek

1966-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Ανατολικό και Νότιο Αιγαίο-Πάτμος, 11ος-12ος αι. (EN)
Μέση βυζαντινή περίοδος, 11ος-12ος αι. (EN)
μοναστηριακά έγγραφα και αρχεία (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 1; 120-124 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 1; 120-124 (EN)

Copyright (c) 2014 Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)