Λανθάνον δίφυλλον τοῦ πατμιακοῦ κοντακαρίου 212

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΛανθάνον δίφυλλον τοῦ πατμιακοῦ κοντακαρίου 212 (EL)
Λανθάνον δίφυλλον τοῦ πατμιακοῦ κοντακαρίου 212 (EN)

ΚΟΜΙΝΗΣ, Αθανάσιος Δ.

  A. D. Kominis Deux feuillets égarés  du kontakarion 212  de Patmos           L'auteur a retrouvé deux feuillets provenant du kontakarion n° 212 de Patmos. Le contenu, reproduit en entier, comporte des hymnes nouveaux et montre l'importance des manuscrits de Patmos pour l'hymnographie. L'étude codicologique a amené l'auteur à constater que le Patmiacus 212 était initialement composé de 47 quaternions; il en a perdu, avant 1829, 7 quaternions du début et 4 de la fin; ces pertes correspondent à 75-80 hymnes, dont certains étaient transcrits en entier. (EL)
  A. D. Kominis Deux feuillets égarés  du kontakarion 212  de Patmos           L'auteur a retrouvé deux feuillets provenant du kontakarion n° 212 de Patmos. Le contenu, reproduit en entier, comporte des hymnes nouveaux et montre l'importance des manuscrits de Patmos pour l'hymnographie. L'étude codicologique a amené l'auteur à constater que le Patmiacus 212 était initialement composé de 47 quaternions; il en a perdu, avant 1829, 7 quaternions du début et 4 de la fin; ces pertes correspondent à 75-80 hymnes, dont certains étaient transcrits en entier. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
ανάλυση εγγράφων (EN)

Z 105 (EL)
Z 237 (EL)
PA 5000 (EL)
DF 553 (EL)
PN 1010 (EL)
CD 70 (EL)
Z 110 (EL)
Z (EL)
CD 921 (EL)
PN (EL)
Z 662 (EL)
DF 553 (EN)
PN 1010 (EN)
Z 110 (EN)
Z 662 (EN)
Z 105 (EN)
Z 237 (EN)
PA 5000 (EN)
Πατμιακά Κοντακάρια (EN)
μονή Ιωάννη Θεολόγου Πάτμου (EN)
μοναστικός βίος (EN)
κωδικολογία (EN)
CD 70 (EN)
Z (EN)
CD 921 (EN)
υμνογραφία (EN)
PN (EN)
Βιβλιοθήκη Πάτμου (EN)
βυζαντινά χειρόγραφα (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

1966-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Μέση βυζαντινή περίοδος, 11ος αι. (EN)
μοναστηριακά αρχεία; φιλολογικές πηγές (EN)
Πάτμος, 11ος αι. (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 1; 125-136 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 1; 125-136 (EN)

Copyright (c) 2014 Αθανάσιος Δ. ΚΟΜΙΝΗΣ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.