Λανθάνον δίφυλλον τοῦ πατμιακοῦ κοντακαρίου 212

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
1966 (EN)
Λανθάνον δίφυλλον τοῦ πατμιακοῦ κοντακαρίου 212 (EL)
Λανθάνον δίφυλλον τοῦ πατμιακοῦ κοντακαρίου 212 (EN)

ΚΟΜΙΝΗΣ, Αθανάσιος Δ.

  A. D. Kominis Deux feuillets égarés  du kontakarion 212  de Patmos           L'auteur a retrouvé deux feuillets provenant du kontakarion n° 212 de Patmos. Le contenu, reproduit en entier, comporte des hymnes nouveaux et montre l'importance des manuscrits de Patmos pour l'hymnographie. L'étude codicologique a amené l'auteur à constater que le Patmiacus 212 était initialement composé de 47 quaternions; il en a perdu, avant 1829, 7 quaternions du début et 4 de la fin; ces pertes correspondent à 75-80 hymnes, dont certains étaient transcrits en entier. (EL)
  A. D. Kominis Deux feuillets égarés  du kontakarion 212  de Patmos           L'auteur a retrouvé deux feuillets provenant du kontakarion n° 212 de Patmos. Le contenu, reproduit en entier, comporte des hymnes nouveaux et montre l'importance des manuscrits de Patmos pour l'hymnographie. L'étude codicologique a amené l'auteur à constater que le Patmiacus 212 était initialement composé de 47 quaternions; il en a perdu, avant 1829, 7 quaternions du début et 4 de la fin; ces pertes correspondent à 75-80 hymnes, dont certains étaient transcrits en entier. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
ανάλυση εγγράφων (EN)

Z 105 (EL)
Z 237 (EL)
PA 5000 (EL)
DF 553 (EL)
PN 1010 (EL)
CD 70 (EL)
Z 110 (EL)
Z (EL)
CD 921 (EL)
PN (EL)
Z 662 (EL)
DF 553 (EN)
PN 1010 (EN)
Z 110 (EN)
Z 662 (EN)
Z 105 (EN)
Z 237 (EN)
PA 5000 (EN)
Πατμιακά Κοντακάρια (EN)
μονή Ιωάννη Θεολόγου Πάτμου (EN)
μοναστικός βίος (EN)
κωδικολογία (EN)
CD 70 (EN)
Z (EN)
CD 921 (EN)
υμνογραφία (EN)
PN (EN)
Βιβλιοθήκη Πάτμου (EN)
βυζαντινά χειρόγραφα (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek

1966-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Μέση βυζαντινή περίοδος, 11ος αι. (EN)
μοναστηριακά αρχεία; φιλολογικές πηγές (EN)
Πάτμος, 11ος αι. (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 1; 125-136 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 1; 125-136 (EN)

Copyright (c) 2014 Αθανάσιος Δ. ΚΟΜΙΝΗΣ (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)