Τέσσαρα ἄγνωστα Ρωσικὰ ἔγγραφα ὑπὲρ τῆς ἐν Μήλῳ μονῆς τῆς Θεοτόκου (1656-1705)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤέσσαρα ἄγνωστα Ρωσικὰ ἔγγραφα ὑπὲρ τῆς ἐν Μήλῳ μονῆς τῆς Θεοτόκου (1656-1705) (EL)
Τέσσαρα ἄγνωστα Ρωσικὰ ἔγγραφα ὑπὲρ τῆς ἐν Μήλῳ μονῆς τῆς Θεοτόκου (1656-1705) (EN)

ΝΥΣΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ, Μαρία Γ.

  Marie G. NystazopoulouQuatre actes russes inédits en faveur du couvent de Théotokos à Milos (1656-1705)            Dans les archives du couvent de Patmos se trouvent quatre actes de la chancellerie impériale russe datés des années 1656-1705. Le premier document est une žalovalnaja gramota du 13 mars 1656, par laquelle le tsar Alexej Michailovič accorde aux représentants du couvent de Théotokos de l'île de Milos le droit de faire une quête dans l'État moscovite tous les sept ans. Le deuxième document, datant du 8 février 1676, est du tsar Féodor Alexeevič, qui renouvelle le droit accordé par son père. Les deux derniers actes datés du 23 mars 1705 et de juin 1705 sont des ukases, par lesquels Pierre le Grand donne l'ordre aux fonctionnaires compétents de permettre aux représentants du susdit couvent le passage et la sortie de la Russie, et de laisser passer leurs huit charriots à condition qu'ils acquittent 27 altyns (=81 kopeks) par charriot.Suit un commentaire diplomatique (pp. 241-245) et une étude historique (pp. 245-256). La période, dans laquelle ces actes ont été promulgués, marque un tournant dans la politique extérieure des Russes vis-à vis des Grecs et présente le développement de la propagande russe sur la libération des Orthodoxes. C'est dans ce contexte historique qu'il faut placer les quatre actes en faveur de ce couvent de Milos.Par la suite l'auteur apporte quelques données sur la question de la quête (ζητεία), exercée très souvent pendant l'occupation turque par les patriarcats et les grands centres monastiques; il essaie d'identifier le petit couvent de Théotokos, aujourd'hui disparu, et de déterminer ses rapports avec le couvent de Patmos à l'époque en question. (EL)
  Marie G. NystazopoulouQuatre actes russes inédits en faveur du couvent de Théotokos à Milos (1656-1705)            Dans les archives du couvent de Patmos se trouvent quatre actes de la chancellerie impériale russe datés des années 1656-1705. Le premier document est une žalovalnaja gramota du 13 mars 1656, par laquelle le tsar Alexej Michailovič accorde aux représentants du couvent de Théotokos de l'île de Milos le droit de faire une quête dans l'État moscovite tous les sept ans. Le deuxième document, datant du 8 février 1676, est du tsar Féodor Alexeevič, qui renouvelle le droit accordé par son père. Les deux derniers actes datés du 23 mars 1705 et de juin 1705 sont des ukases, par lesquels Pierre le Grand donne l'ordre aux fonctionnaires compétents de permettre aux représentants du susdit couvent le passage et la sortie de la Russie, et de laisser passer leurs huit charriots à condition qu'ils acquittent 27 altyns (=81 kopeks) par charriot.Suit un commentaire diplomatique (pp. 241-245) et une étude historique (pp. 245-256). La période, dans laquelle ces actes ont été promulgués, marque un tournant dans la politique extérieure des Russes vis-à vis des Grecs et présente le développement de la propagande russe sur la libération des Orthodoxes. C'est dans ce contexte historique qu'il faut placer les quatre actes en faveur de ce couvent de Milos.Par la suite l'auteur apporte quelques données sur la question de la quête (ζητεία), exercée très souvent pendant l'occupation turque par les patriarcats et les grands centres monastiques; il essaie d'identifier le petit couvent de Théotokos, aujourd'hui disparu, et de déterminer ses rapports avec le couvent de Patmos à l'époque en question. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
ανάλυση υλικού; ιστορική ανάλυση (EN)

Z 105 (EL)
Z 237 (EL)
CD 70 (EL)
Z 110 (EL)
Z (EL)
CD 921 (EL)
CD 5001 (EL)
Z 105 (EN)
Z 237 (EN)
μονή Ιωάννη Θεολόγου Πάτμου (EN)
Μονή Γεννήσεως Θεοτόκου Μήλου (EN)
κωδικολογία (EN)
CD 70 (EN)
Z 110 (EN)
Z (EN)
CD 921 (EN)
ρωσικά, βλαχικά, ιβηρικά έγγραφα (EN)
CD 5001 (EN)
Βιβλιοθήκη Πάτμου (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

1966-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

μοναστηριακά έγγραφα και αρχεία; επιστολές (EN)
Πάτμος, Μήλος, 17ος-18ος αι. (EN)
Μεταβυζαντινή περίοδος (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 1; 231-256 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 1; 231-256 (EN)

Copyright (c) 2014 Μαρία Γ. ΝΥΣΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.