Ἡ ἀντιβασιλεία εἰς τὸ Βυζάντιον

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοἩ ἀντιβασιλεία εἰς τὸ Βυζάντιον (EL)
Ἡ ἀντιβασιλεία εἰς τὸ Βυζάντιον (EN)

ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, Αικατερίνη

No abstract (EL)
No abstract (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Ιστορική έρευνα (EN)

DF 599.8 (EL)
DF 630 (EL)
DF 553 (EL)
DF 546 (EL)
DF 599.8 (EN)
Αντιβασιλεία (EN)
DF 630 (EN)
DF 553 (EN)
DF 546 (EN)
Βυζάντιο (EN)
Θεσμοί (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

1970-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Ιστορικοί; Χρονογράφοι; Νομοθεσία; Νομίσματα (EN)
Βυζάντιο, 4ος-15ος αι. (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 2; 1-144 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 2; 1-144 (EN)

Copyright (c) 2014 Αικατερίνη ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.