Ἡ ἀντιβασιλεία εἰς τὸ Βυζάντιον

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ
Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοἩ ἀντιβασιλεία εἰς τὸ Βυζάντιον (EL)
Ἡ ἀντιβασιλεία εἰς τὸ Βυζάντιον (EN)

ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, Αικατερίνη

No abstract (EL)
No abstract (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Ιστορική έρευνα (EN)

Αντιβασιλεία (EN)
Βυζάντιο (EN)
Θεσμοί (EN)

Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ (EL)
Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

1970-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Ιστορικοί; Χρονογράφοι; Νομοθεσία; Νομίσματα (EN)
Βυζάντιο, 4ος-15ος αι. (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 2; 1-144 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 2; 1-144 (EN)

Copyright (c) 2014 Αικατερίνη ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.