Ἡ ἀντιβασιλεία εἰς τὸ Βυζάντιον

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
1970 (EN)
Ἡ ἀντιβασιλεία εἰς τὸ Βυζάντιον (EL)
Ἡ ἀντιβασιλεία εἰς τὸ Βυζάντιον (EN)

ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, Αικατερίνη

No abstract (EL)
No abstract (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Ιστορική έρευνα (EN)

DF 599.8 (EL)
DF 630 (EL)
DF 553 (EL)
DF 546 (EL)
DF 599.8 (EN)
Αντιβασιλεία (EN)
DF 630 (EN)
DF 553 (EN)
DF 546 (EN)
Βυζάντιο (EN)
Θεσμοί (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek

1970-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Ιστορικοί; Χρονογράφοι; Νομοθεσία; Νομίσματα (EN)
Βυζάντιο, 4ος-15ος αι. (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 2; 1-144 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 2; 1-144 (EN)

Copyright (c) 2014 Αικατερίνη ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)