Συμβολὴ εἰς τὴν χρονολόγησιν τῶν Ἀβαρικῶν καὶ Σλαβικῶν ἐπιδρομῶν ἐπὶ Μαυρικίου (582-602) (μετ' ἐπιμέτρου περὶ τῶν Περσικῶν πολέμων)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣυμβολὴ εἰς τὴν χρονολόγησιν τῶν Ἀβαρικῶν καὶ Σλαβικῶν ἐπιδρομῶν ἐπὶ Μαυρικίου (582-602) (μετ' ἐπιμέτρου περὶ τῶν Περσικῶν πολέμων) (EL)
Συμβολὴ εἰς τὴν χρονολόγησιν τῶν Ἀβαρικῶν καὶ Σλαβικῶν ἐπιδρομῶν ἐπὶ Μαυρικίου (582-602) (μετ' ἐπιμέτρου περὶ τῶν Περσικῶν πολέμων) (EN)

ΝΥΣΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΕΛΕΚΙΔΟΥ, Μαρία

     Marie Nystazopoulou-PélékidisContribution à la datation des invasions Avares et Slaves sous l'empereur Maurice (582-602) La présente étude examine dans son ensemble le problème chronologique des guerres offensives de l'empereur Maurice contre les Avares et les Slaves. Après une mise au point de la question (pp. 145-150), suit un examen des deux sources principales, Théophylacte Simocatte et Théophane, et de leurs procédés chronologiques (pp. 150-153). Ainsi l'on constate que Simocatte, qui ne donne pas les dates des événements, mentionne en général, suivant la tradition antique, les saisons de l'an (ἦρος ἀρχομένου, θέρους ἐπιόντος, χειμέριος ὥρα etc.), ce qui nous permet très souvent de déterminer la succession des années et de rétablir ainsi les dates; en se fondant sur les indications de l'historien, nous arrivons à la conclusion, contrairement à une opinion souvent soutenue, qu'il n'y a pas de lacunes chronologiques dans le récit de Théophylacte. - Quant au chroniqueur Théophane, celui-ci emploie un système chronologique bien détaillé et cohérent (an du monde, indiction, année impériale, année patriarcale etc.), mais qui est formé a posteriori et ne répond pas toujours à la réalité. En effet Théophane, observant les règles imposées par la chronique, essaie de placer son récit dans un cadre chronologique bien déterminé; il s'efforce donc d'attribuer des dates à tous les faits exposés et, inversement, de ne pas laisser d'années sans événements. Ceci l'amène quelquefois à une répartition chronologique factice. (Ainsi, par exemple, le chroniqueur attribue aux périodes d'accalmie à la frontière du Danube des événements antérieurs ou postérieurs à ces années).L'auteur examine ensuite (pp. 153-159) les données chronologiques des sources, qui pourraient servir comme points de repère pour la datation des événements en question: éclipse du soleil (19 mars 592), ambassade franque (592), année impériale, fin de la guerre perse (automne 591), mort du patriarche Jean le Jeûneur (printemps ou automne 595), chute de Maurice (novembre 602) etc. En se fondant sur ces dates-clès et en suivant les indications de Théophylacte sur les saisons, ainsi que toutes les données chronologiques des autres sources, l'auteur étudie en détail (pp. 159-182) les étapes de la guerre des Byzantins contre les Avares et les Slaves de 592 à 602 et essai d'en établir les dates. En voilà les résultats essentiels de cette recherche : 592 mars : campagne de Maurice592    : expédition des Avares en Thrace593    : campagnes de Priscos contre les Slaves594    : commandement de Pierre (qui n'a duré qu'une année)595    : nouvelle campagne de Priscos595  fin -automne 597 : dix-huit mois d'accalmie à la frontière du Danube597  automne : expédition avare contre Tomis598    : peste au camp des Avars. Traité de paix (qui rétablit la frontière du Danube)599         été-automne : rupture du traité.   Campagnes   des   Byzantins  au Danube et à Theiss (Tissos)600    été -601 été : une année d'accalmie (=19e année  du règne de Maurice)601    été-automne : Pierre à Palastolon et en Dardanie602         : Expéditions  byzantines  au-delà  du  Danube. Sédition de l'armée byzantine. Chute de MauriceEn appendice (pp. 183-193) l'auteur expose les derniers événements de la guerre perse et examine le problème de leur chronologie. Il est amené à accepter, parmi les dates proposées, l'automne 591 comme celle de la fin de la guerre.Suivent deux tableaux:1)       tableau   chronologique   général   des   événements de 592-602, fondé sur les données des sources (pp. 194-202).2)       tableau des dates proposées par les historiens modernes (pp. 203-205). (EL)
     Marie Nystazopoulou-PélékidisContribution à la datation des invasions Avares et Slaves sous l'empereur Maurice (582-602) La présente étude examine dans son ensemble le problème chronologique des guerres offensives de l'empereur Maurice contre les Avares et les Slaves. Après une mise au point de la question (pp. 145-150), suit un examen des deux sources principales, Théophylacte Simocatte et Théophane, et de leurs procédés chronologiques (pp. 150-153). Ainsi l'on constate que Simocatte, qui ne donne pas les dates des événements, mentionne en général, suivant la tradition antique, les saisons de l'an (ἦρος ἀρχομένου, θέρους ἐπιόντος, χειμέριος ὥρα etc.), ce qui nous permet très souvent de déterminer la succession des années et de rétablir ainsi les dates; en se fondant sur les indications de l'historien, nous arrivons à la conclusion, contrairement à une opinion souvent soutenue, qu'il n'y a pas de lacunes chronologiques dans le récit de Théophylacte. - Quant au chroniqueur Théophane, celui-ci emploie un système chronologique bien détaillé et cohérent (an du monde, indiction, année impériale, année patriarcale etc.), mais qui est formé a posteriori et ne répond pas toujours à la réalité. En effet Théophane, observant les règles imposées par la chronique, essaie de placer son récit dans un cadre chronologique bien déterminé; il s'efforce donc d'attribuer des dates à tous les faits exposés et, inversement, de ne pas laisser d'années sans événements. Ceci l'amène quelquefois à une répartition chronologique factice. (Ainsi, par exemple, le chroniqueur attribue aux périodes d'accalmie à la frontière du Danube des événements antérieurs ou postérieurs à ces années).L'auteur examine ensuite (pp. 153-159) les données chronologiques des sources, qui pourraient servir comme points de repère pour la datation des événements en question: éclipse du soleil (19 mars 592), ambassade franque (592), année impériale, fin de la guerre perse (automne 591), mort du patriarche Jean le Jeûneur (printemps ou automne 595), chute de Maurice (novembre 602) etc. En se fondant sur ces dates-clès et en suivant les indications de Théophylacte sur les saisons, ainsi que toutes les données chronologiques des autres sources, l'auteur étudie en détail (pp. 159-182) les étapes de la guerre des Byzantins contre les Avares et les Slaves de 592 à 602 et essai d'en établir les dates. En voilà les résultats essentiels de cette recherche : 592 mars : campagne de Maurice592    : expédition des Avares en Thrace593    : campagnes de Priscos contre les Slaves594    : commandement de Pierre (qui n'a duré qu'une année)595    : nouvelle campagne de Priscos595  fin -automne 597 : dix-huit mois d'accalmie à la frontière du Danube597  automne : expédition avare contre Tomis598    : peste au camp des Avars. Traité de paix (qui rétablit la frontière du Danube)599         été-automne : rupture du traité.   Campagnes   des   Byzantins  au Danube et à Theiss (Tissos)600    été -601 été : une année d'accalmie (=19e année  du règne de Maurice)601    été-automne : Pierre à Palastolon et en Dardanie602         : Expéditions  byzantines  au-delà  du  Danube. Sédition de l'armée byzantine. Chute de MauriceEn appendice (pp. 183-193) l'auteur expose les derniers événements de la guerre perse et examine le problème de leur chronologie. Il est amené à accepter, parmi les dates proposées, l'automne 591 comme celle de la fin de la guerre.Suivent deux tableaux:1)       tableau   chronologique   général   des   événements de 592-602, fondé sur les données des sources (pp. 194-202).2)       tableau des dates proposées par les historiens modernes (pp. 203-205). (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Ιστορική έρευνα (EN)

D 25 (EL)
D 111 (EL)
DF 545 (EL)
DF 549 (EL)
D 25a (EL)
D 25 (EN)
Σλάβοι (EN)
Άβαροι (EN)
Θεοφύλακτος Σιμοκάττης (EN)
D 111 (EN)
DF 545 (EN)
Πόλεμοι (EN)
Μαυρίκιος (EN)
Θεοφάνης Ομολογητής (EN)
DF 549 (EN)
D 25a (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

1970-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Βαλκάνια, 7ος αι. (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 2; 145-206 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 2; 145-206 (EN)

Copyright (c) 2014 Μαρία ΝΥΣΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΕΛΕΚΙΔΟΥ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.