Τὰ χειρόγραφα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Λαύρας Καλαβρύτων. Ἐνεστῶσα κατάστασις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤὰ χειρόγραφα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Λαύρας Καλαβρύτων. Ἐνεστῶσα κατάστασις (EL)
Τὰ χειρόγραφα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Λαύρας Καλαβρύτων. Ἐνεστῶσα κατάστασις (EN)

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Παναγιώτης Γ.

  P. G. NicolopoulosLes manuscrits du Couvent de la Sainte Lavra de Kalavryta. État actuel L'auteur expose les résultats de deux missions scientifiques à la Ste Lavra de Kalavryta, effectuées par le Centre de Recherches Néohelléniques avec la  collaboration du Centre  de Recherches  Byzantines.En premier lieu, l'auteur donne un bref aperçu de l'histoire de la Bibliothèque des manuscrits du couvent. Cette Bibliothèque a été fondée par Cyrille Lavriotis (fin du XVIIIe-début du XIXe s.), qui a offert au couvent ses livres personnels; néanmoins, il est permis de supposer que déjà avant cette donation le couvent possédait des mss pour son propre usage. D'autre part, la Bibliothèque a été enrichie au début de notre siècle par les mss transportés des métoques, de St Athanase et de la Ste Trinité, et après la deuxième Guerre Mondiale, par la donation du métropolite d'Étoloacarnanie Dorothée qui a offert au couvent sa propre bibliothèque.Ensuite l'auteur se réfère aux savants qui ont essayé d'inventorier tant les mss du Couvent que ceux de ses métoques (Ch. Héliopoulos, N. Bées) et donne des détails sur l'inventaire de L. Politis (1937, éd. 1940).La Ste Lavra a été gravement endommagée par les troupes allemandes le 14 Décembre 1943, le lendemain de la catastrophe de Kalavryta. La Bibliothèque a subi des dégâts irréparables. Le professeur A. Orlandos visita le couvent après la Libération et mit au point un inventaire des mss échappés à la catastrophe. Étant donné que l'inventaire d'Orlandos, inédit jusqu'à présent, est le seul qui corresponde à l'état actuel des mss, l'auteur a jugé opportun de le publier. Suit une liste avec la description des mss récemment trouvés, ainsi que des fragments aussi des mss exposés au Musée du couvent.Actuellement le couvent possède 91 mss, 1 rouleau et 3 fragments de mss. À l'exception du rouleau, des fragments de mss et de deux mss en parchemin exposés au Musée qui datent du XIe au XIIIe s., tous les autres sont sur papier et datent du XVIe au XXe siècle. (EL)
  P. G. NicolopoulosLes manuscrits du Couvent de la Sainte Lavra de Kalavryta. État actuel L'auteur expose les résultats de deux missions scientifiques à la Ste Lavra de Kalavryta, effectuées par le Centre de Recherches Néohelléniques avec la  collaboration du Centre  de Recherches  Byzantines.En premier lieu, l'auteur donne un bref aperçu de l'histoire de la Bibliothèque des manuscrits du couvent. Cette Bibliothèque a été fondée par Cyrille Lavriotis (fin du XVIIIe-début du XIXe s.), qui a offert au couvent ses livres personnels; néanmoins, il est permis de supposer que déjà avant cette donation le couvent possédait des mss pour son propre usage. D'autre part, la Bibliothèque a été enrichie au début de notre siècle par les mss transportés des métoques, de St Athanase et de la Ste Trinité, et après la deuxième Guerre Mondiale, par la donation du métropolite d'Étoloacarnanie Dorothée qui a offert au couvent sa propre bibliothèque.Ensuite l'auteur se réfère aux savants qui ont essayé d'inventorier tant les mss du Couvent que ceux de ses métoques (Ch. Héliopoulos, N. Bées) et donne des détails sur l'inventaire de L. Politis (1937, éd. 1940).La Ste Lavra a été gravement endommagée par les troupes allemandes le 14 Décembre 1943, le lendemain de la catastrophe de Kalavryta. La Bibliothèque a subi des dégâts irréparables. Le professeur A. Orlandos visita le couvent après la Libération et mit au point un inventaire des mss échappés à la catastrophe. Étant donné que l'inventaire d'Orlandos, inédit jusqu'à présent, est le seul qui corresponde à l'état actuel des mss, l'auteur a jugé opportun de le publier. Suit une liste avec la description des mss récemment trouvés, ainsi que des fragments aussi des mss exposés au Musée du couvent.Actuellement le couvent possède 91 mss, 1 rouleau et 3 fragments de mss. À l'exception du rouleau, des fragments de mss et de deux mss en parchemin exposés au Musée qui datent du XIe au XIIIe s., tous les autres sont sur papier et datent du XVIe au XXe siècle. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Ανάλυση του υλικού (EN)

Z 105 (EL)
Z 110 (EL)
Χειρόγραφα (EN)
Z 105 (EN)
Z 110 (EN)
Μονή Αγίας Λαύρας (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

1970-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 2; 399-415 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 2; 399-415 (EN)

Copyright (c) 2014 Παναγιώτης Γ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.