Ἱερὰ Μονὴ Κωνσταμονίτου. Κατάλογος τοῦ Ἀρχείου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοἹερὰ Μονὴ Κωνσταμονίτου. Κατάλογος τοῦ Ἀρχείου (EL)
Ἱερὰ Μονὴ Κωνσταμονίτου. Κατάλογος τοῦ Ἀρχείου (EN)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Νίκος

  N. OikonomidèsCatalogue des archives grecques du monastère de Kônstamonitou au Mont Athos (1047-1686) Le présent catalogue est le résultat de cinq missions effectuées au Mont Athos en 1966, 1967, 1968 et 1969 et du travail effectué dans les archives du monastère de Saint Stéphane, surnommé tou Kônstamonitou (appellation officielle d'aujourd'hui; le nom ancien est Kastamonitou). L'ensemble des archives (déjà classées et répertoriées suivant d'autres principes par les moines de Kônstamonitou Syméon et Spyridon) a été examiné, la plus ancienne partie (avant 1700) a été photographiée. Les documents anciens ont été classés et rangés dans une armoire métallique, offerte au monastère par la Fondation Royale de la Recherche Scientifique. Les documents turcs antérieurs à l'an 1000 d'Hégire ont également été photographiés; leur étude a été confiée à Elizabeth Zachariadou-Oikonomidès.Dans le présent catalogue on a suivi le même système et princi-pes que dans le catalogue des archives grecques de Dionysiou, publié dans Symmeikta I: des notices séparées ont été consacrées à chaque document, avec les éléments suivants: a) type de document: b) date; c) description sommaire; d) résumé; e) incipit ; f) indication des éventuelles éditions ou de la bibliographie; g) si nécessaire, notice explicative. L'ensemble a été classé suivant grosso modo le principe de chancelleries: actes des empereurs de Byzance (n° 1-2), actes des patriarches (n° 3-5), actes des prôtoi et du conseil de Karyés (n° 6-16), actes des monastères (n° 17-18) et copies collectives (n° 19-22). A la fin il y a un inventaire des documents classés d'après leur date et un index onomastique. (EL)
  N. OikonomidèsCatalogue des archives grecques du monastère de Kônstamonitou au Mont Athos (1047-1686) Le présent catalogue est le résultat de cinq missions effectuées au Mont Athos en 1966, 1967, 1968 et 1969 et du travail effectué dans les archives du monastère de Saint Stéphane, surnommé tou Kônstamonitou (appellation officielle d'aujourd'hui; le nom ancien est Kastamonitou). L'ensemble des archives (déjà classées et répertoriées suivant d'autres principes par les moines de Kônstamonitou Syméon et Spyridon) a été examiné, la plus ancienne partie (avant 1700) a été photographiée. Les documents anciens ont été classés et rangés dans une armoire métallique, offerte au monastère par la Fondation Royale de la Recherche Scientifique. Les documents turcs antérieurs à l'an 1000 d'Hégire ont également été photographiés; leur étude a été confiée à Elizabeth Zachariadou-Oikonomidès.Dans le présent catalogue on a suivi le même système et princi-pes que dans le catalogue des archives grecques de Dionysiou, publié dans Symmeikta I: des notices séparées ont été consacrées à chaque document, avec les éléments suivants: a) type de document: b) date; c) description sommaire; d) résumé; e) incipit ; f) indication des éventuelles éditions ou de la bibliographie; g) si nécessaire, notice explicative. L'ensemble a été classé suivant grosso modo le principe de chancelleries: actes des empereurs de Byzance (n° 1-2), actes des patriarches (n° 3-5), actes des prôtoi et du conseil de Karyés (n° 6-16), actes des monastères (n° 17-18) et copies collectives (n° 19-22). A la fin il y a un inventaire des documents classés d'après leur date et un index onomastique. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Ανάλυση του υλικού (EN)

CD 70 (EL)
CD 921 (EL)
Έγγραφα (EN)
CD 70 (EN)
CD 921 (EN)
Μονή Κωνσταμονίτου (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

1970-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 2; 416-436 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 2; 416-436 (EN)

Copyright (c) 2014 Νίκος ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.