Ἱερὰ Μονὴ Σταυρονικήτα. Κατάλογος τοῦ Ἀρχείου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοἹερὰ Μονὴ Σταυρονικήτα. Κατάλογος τοῦ Ἀρχείου (EL)
Ἱερὰ Μονὴ Σταυρονικήτα. Κατάλογος τοῦ Ἀρχείου (EN)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Νίκος

  N. Oikonomidès Catalogue des archives grecques du monastère de Stavronikita au Mont Athos (1533-1661) Le matériel pour la rédaction du présent catalogue a été réuni lors de deux missions effectuées en 1969 au monastère de Stavronikita, au Mont Athos. Il faut souligner que l'initiative pour cette entreprise vient des doctes moines qui habitent maintenant Stavronikita et qui ont par ailleurs, confié le classement de leurs archives plus récentes (après 1700) à des étudiants de la Faculté de Théologie de l'Université de Thessalonique.Dans le présent catalogue, on a suivi les mêmes principes que dans ceux des archives de Dionysiou et de Kônstamonitou. On a retenu les documents grecs antérieurs à la date conventionnelle 1700 qui sont décrits et résumés ci-dessus, classés suivant le principe de chancelleries: actes des patriarches (n° 1-6), acte d'évêque (n° 7), actes des prôtoi et du conseil de Karyés (n° 8-19), actes des monastères et actes privés (n° 20-25), acte des autorités turques en langue grecque (n° 26). Le tout est suivi d'un inventaire des documents classés d'après leur date et d'un index onomastique. (EL)
  N. Oikonomidès Catalogue des archives grecques du monastère de Stavronikita au Mont Athos (1533-1661) Le matériel pour la rédaction du présent catalogue a été réuni lors de deux missions effectuées en 1969 au monastère de Stavronikita, au Mont Athos. Il faut souligner que l'initiative pour cette entreprise vient des doctes moines qui habitent maintenant Stavronikita et qui ont par ailleurs, confié le classement de leurs archives plus récentes (après 1700) à des étudiants de la Faculté de Théologie de l'Université de Thessalonique.Dans le présent catalogue, on a suivi les mêmes principes que dans ceux des archives de Dionysiou et de Kônstamonitou. On a retenu les documents grecs antérieurs à la date conventionnelle 1700 qui sont décrits et résumés ci-dessus, classés suivant le principe de chancelleries: actes des patriarches (n° 1-6), acte d'évêque (n° 7), actes des prôtoi et du conseil de Karyés (n° 8-19), actes des monastères et actes privés (n° 20-25), acte des autorités turques en langue grecque (n° 26). Le tout est suivi d'un inventaire des documents classés d'après leur date et d'un index onomastique. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Ανάλυση του υλικού (EN)

CD 70 (EL)
CD 921 (EL)
Έγγραφα (EN)
CD 70 (EN)
CD 921 (EN)
Μονή Σταυρονικήτα (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

1970-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 2; 437-458 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 2; 437-458 (EN)

Copyright (c) 2014 Νίκος ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.