Τοπικὸν Ἱστορικὸν Ἀρχεῖον Κεφαλληνίας. Ἐργασίαι ταξινομήσεως καὶ ἀρχειοθετήσεως (21 Ἰουλίου ἕως 31 Αὐγούστου 1970)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ
Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤοπικὸν Ἱστορικὸν Ἀρχεῖον Κεφαλληνίας. Ἐργασίαι ταξινομήσεως καὶ ἀρχειοθετήσεως (21 Ἰουλίου ἕως 31 Αὐγούστου 1970) (EL)
Τοπικὸν Ἱστορικὸν Ἀρχεῖον Κεφαλληνίας. Ἐργασίαι ταξινομήσεως καὶ ἀρχειοθετήσεως (21 Ἰουλίου ἕως 31 Αὐγούστου 1970) (EN)

ΜΟΣΧΟΝΑΣ, Νίκος Γ.

  N. G. MoschonasLes Archives Historiques Locales de Céphalonie. Travaux de classement (21 juillet à 31 août 1970) L'auteur, rendant compte de ses travaux dans les Archives Historiques de Céphalonie (21 juillet-31 août 1970), expose brièvement les circonstances dans lesquelles ce fonds a été constitué aux XVIe et XVIIe siècles (pp. 460-463). Très importantes pour la formation de celui-ci ont été les mesures prises par le gouvernement vénitien, notamment par le Proviseur Général et Inquisiteur en Levant Giovanni Pasqualigo (1616), le Proviseur Général des Trois Iles du Levant Antonio Pisani (1631 et 1632) et le Syndic et Inquisiteur en Levant Giovanni Capello (1637). Notons en particulier la lettre ducale de Francesco Erizzo (30 avril 1632) adressée au Proviseur de Céphalonie Niccolò Erizzo, auquel il demande de veiller sur l'organisation et le bon fonctionnement des Archives.Ces Archives, partiellement détruites par l'incendie, au XVIIIe siècle, les Syndics de la Communauté de Céphalonie prirent, en 1786, des mesures pour leur reconstitution et classement. Cette tâche a été confiée à Ioannis Kostis Loverdos. Un nouvel effort a été tenté à cette fin au siècle suivant par Spiridion Phocas, dit «l'Archiviste». Au cours de la Seconde Guerre Mondiale les Archives ont souffert, mais c'est surtout à la suite des tremblements de terre de 1953 qu'elles ont subi de plus grandes pertes. A partir de 1966 les Collections sont conservées près la Bibliothèque  Korgialéneios d'Argostolion  (pp. 463-465).Le fonds comprend quatre sections (pp. 467-469): I. Archives du gouvernement; 1. Les archives du gouvernement vénitien (1500-1797), 2. Les archives des années 1797-1817 [Archives de la première occupation française (1797-1798), Archives de l'occupation russo-turque (1798-1800), Archives de la République Septinsulaire (1800-1807), Archives de la seconde occupation française (1807-1809) et Archives de la Protection Britannique (1809-1817)] 3. Les Archives de l'État Ionien (1817-1864). II. Archives ecclésiastiques. III. Archives de l'état civil. IV. Archives de notaires.Suit une énumération détaillée de la partie déjà classée (pp. 470-483). En appendice, on publie sept documents vénitiens, tirés du manuscrit 229 des Archives Générales de l'État (Athènes) et concernant l'histoire des Archives de Céphalonie (pp. 484-498). Aux pages 499 -501 table des noms de personne. (EL)
  N. G. MoschonasLes Archives Historiques Locales de Céphalonie. Travaux de classement (21 juillet à 31 août 1970) L'auteur, rendant compte de ses travaux dans les Archives Historiques de Céphalonie (21 juillet-31 août 1970), expose brièvement les circonstances dans lesquelles ce fonds a été constitué aux XVIe et XVIIe siècles (pp. 460-463). Très importantes pour la formation de celui-ci ont été les mesures prises par le gouvernement vénitien, notamment par le Proviseur Général et Inquisiteur en Levant Giovanni Pasqualigo (1616), le Proviseur Général des Trois Iles du Levant Antonio Pisani (1631 et 1632) et le Syndic et Inquisiteur en Levant Giovanni Capello (1637). Notons en particulier la lettre ducale de Francesco Erizzo (30 avril 1632) adressée au Proviseur de Céphalonie Niccolò Erizzo, auquel il demande de veiller sur l'organisation et le bon fonctionnement des Archives.Ces Archives, partiellement détruites par l'incendie, au XVIIIe siècle, les Syndics de la Communauté de Céphalonie prirent, en 1786, des mesures pour leur reconstitution et classement. Cette tâche a été confiée à Ioannis Kostis Loverdos. Un nouvel effort a été tenté à cette fin au siècle suivant par Spiridion Phocas, dit «l'Archiviste». Au cours de la Seconde Guerre Mondiale les Archives ont souffert, mais c'est surtout à la suite des tremblements de terre de 1953 qu'elles ont subi de plus grandes pertes. A partir de 1966 les Collections sont conservées près la Bibliothèque  Korgialéneios d'Argostolion  (pp. 463-465).Le fonds comprend quatre sections (pp. 467-469): I. Archives du gouvernement; 1. Les archives du gouvernement vénitien (1500-1797), 2. Les archives des années 1797-1817 [Archives de la première occupation française (1797-1798), Archives de l'occupation russo-turque (1798-1800), Archives de la République Septinsulaire (1800-1807), Archives de la seconde occupation française (1807-1809) et Archives de la Protection Britannique (1809-1817)] 3. Les Archives de l'État Ionien (1817-1864). II. Archives ecclésiastiques. III. Archives de l'état civil. IV. Archives de notaires.Suit une énumération détaillée de la partie déjà classée (pp. 470-483). En appendice, on publie sept documents vénitiens, tirés du manuscrit 229 des Archives Générales de l'État (Athènes) et concernant l'histoire des Archives de Céphalonie (pp. 484-498). Aux pages 499 -501 table des noms de personne. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Αρχειακή έρευνα (EN)

Αρχεία (EN)
Κεφαλονιά (EN)

Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ (EL)
Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

1970-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Αρχεία (EN)
Κεφαλονιά (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 2; 459-501 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 2; 459-501 (EN)

Copyright (c) 2014 Νίκος Γ. ΜΟΣΧΟΝΑΣ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.