Οἱ ἱστορικὲς περιπέτειες τῆς Κορίνθου στὰ τέλη τοῦ 14ου αἰώνα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟἱ ἱστορικὲς περιπέτειες τῆς Κορίνθου στὰ τέλη τοῦ 14ου αἰώνα (EL)
Οἱ ἱστορικὲς περιπέτειες τῆς Κορίνθου στὰ τέλη τοῦ 14ου αἰώνα (EN)

ΜΑΛΤΕΖΟΥ, Χρύσα Α.

  Chryssa  Maltézou Les péripéties historiques de Corinthe à la fin du XIVe siècle Les événements historiques concernant Corinthe à la fin du XIVe siècle sont très imparfaitement connus. Les sources byzantines gardent un silence inexplicable sur le conflit entre Théodore Paléologue, despote de Mistra, et Charles Tocco, seigneur de Céphalonie, pour la possession de la ville-clé du Péloponnèse.On sait seulement que le despote accueillit très mal le testament de son beau-père Nerio Acciaiuoli, par lequel sa fille puînée Francesca, femme de Charles Tocco, devenait la principale héritière de ses biens, tandis qua sa fille ainée Bartholomea, femme de Théodore Paléologue, devait se contenter d'une somme de 9700 ducats d'or. Ce testament fut la cause d'une guerre entre les deux gendres de Nerio Acciaiuoli à propos de la ville de Corinthe, guerre qui se termina par la victoire du despote. Aucun autre détail ne nous est parvenu sur un fait aussi important que l'occupation de Corinthe par les Byzantins. Deux documents inconnus des Archives d'État de Venise, viennent combler cette lacune. En se fondant sur ces pièces, l'auteur étudie la période écoulée entre l'occupation de Corinthe par Théodore Paléologue et la cession de la ville aux Hospitaliers de Rhodes; elle essaie de résoudre des questions chronologiques, prosopographiques et diplomatiques s'y rapportant. Les résultats essentiels de sa recherche sont les suivants: 1) Théodore Paléologue se rendit maître de Corinthe entre août 1395 et mars 1396; 2) Charles Tocco céda Corinthe au despote sous condition que ce dernier lui paierait une somme annuelle de 600 ducats pour la possession de la ville; 3) Théodore Paléologue avant d'offrir Corinthe  aux  Hospitaliers  de  Rhodes  s'adressa  à Venise,  à  Charles Tocco et au Génois Zaccaria Asan en pratiquant une politique habile. L'exposé historique est suivi d'un commentaire et de l'édition de ces deux documents. Le premier est une lettre des châtelains de Modon et de Coron de 1396, adressée au doge, par laquelle ces deux hauts fonctionnaires vénitiens lui communiquent des renseignements précieux concernant l'activité diplomatique de Théodore Paléologue à la veille de la cession de Corinthe aux Hospitaliers de Rhodes. Quant au deuxième, non daté et conservé en dialecte vénitien, l'examen détaillé de son contenu démontre qu'il s'agit des «capitula» de Théodore Paléologue, c'est-à-dire, de la minute même de la vente de Corinthe à la République de Venise. (EL)
  Chryssa  Maltézou Les péripéties historiques de Corinthe à la fin du XIVe siècle Les événements historiques concernant Corinthe à la fin du XIVe siècle sont très imparfaitement connus. Les sources byzantines gardent un silence inexplicable sur le conflit entre Théodore Paléologue, despote de Mistra, et Charles Tocco, seigneur de Céphalonie, pour la possession de la ville-clé du Péloponnèse.On sait seulement que le despote accueillit très mal le testament de son beau-père Nerio Acciaiuoli, par lequel sa fille puînée Francesca, femme de Charles Tocco, devenait la principale héritière de ses biens, tandis qua sa fille ainée Bartholomea, femme de Théodore Paléologue, devait se contenter d'une somme de 9700 ducats d'or. Ce testament fut la cause d'une guerre entre les deux gendres de Nerio Acciaiuoli à propos de la ville de Corinthe, guerre qui se termina par la victoire du despote. Aucun autre détail ne nous est parvenu sur un fait aussi important que l'occupation de Corinthe par les Byzantins. Deux documents inconnus des Archives d'État de Venise, viennent combler cette lacune. En se fondant sur ces pièces, l'auteur étudie la période écoulée entre l'occupation de Corinthe par Théodore Paléologue et la cession de la ville aux Hospitaliers de Rhodes; elle essaie de résoudre des questions chronologiques, prosopographiques et diplomatiques s'y rapportant. Les résultats essentiels de sa recherche sont les suivants: 1) Théodore Paléologue se rendit maître de Corinthe entre août 1395 et mars 1396; 2) Charles Tocco céda Corinthe au despote sous condition que ce dernier lui paierait une somme annuelle de 600 ducats pour la possession de la ville; 3) Théodore Paléologue avant d'offrir Corinthe  aux  Hospitaliers  de  Rhodes  s'adressa  à Venise,  à  Charles Tocco et au Génois Zaccaria Asan en pratiquant une politique habile. L'exposé historique est suivi d'un commentaire et de l'édition de ces deux documents. Le premier est une lettre des châtelains de Modon et de Coron de 1396, adressée au doge, par laquelle ces deux hauts fonctionnaires vénitiens lui communiquent des renseignements précieux concernant l'activité diplomatique de Théodore Paléologue à la veille de la cession de Corinthe aux Hospitaliers de Rhodes. Quant au deuxième, non daté et conservé en dialecte vénitien, l'examen détaillé de son contenu démontre qu'il s'agit des «capitula» de Théodore Paléologue, c'est-à-dire, de la minute même de la vente de Corinthe à la République de Venise. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
ιστορική ανάλυση (EN)

PN 4400 (EL)
DF 630 (EL)
CD 921 (EL)
Κόρινθος (EN)
PN 4400 (EN)
DF 630 (EN)
Πελοπόννησος (EN)
CD 921 (EN)
Δεσποτάτο Μυστρά (EN)
Φραγκοκρατία (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

1979-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Πελοπόννησος, 14ος αι. (EN)
έγγραφα; επιστολές (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 3; 29-51 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 3; 29-51 (EN)

Copyright (c) 2014 Χρύσα Α. ΜΑΛΤΕΖΟΥ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.