Ἱερὰ Μονὴ Δοχειαρίου. Κατάλογος τοῦ Ἀρχείου

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
1979 (EN)
Ἱερὰ Μονὴ Δοχειαρίου. Κατάλογος τοῦ Ἀρχείου (EL)
Ἱερὰ Μονὴ Δοχειαρίου. Κατάλογος τοῦ Ἀρχείου (EN)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Νίκος

  Ν. Oikonomidès Catalogue des archives grecques du monastère de Docheiariou au Mont Athos (1037-1695) Le présent catalogue fait suite à ceux des archives des monastères de Dionysiou, Kônstamonitou et Stavronikita, publiés dans Symmeikta I et II. Il est le résultat de quatre missions au Mont Athos (1961, 1967, 1968, 1969), pendant lesquelles tous les documents grecs antérieurs à 1700 et conservés au monastère de Docheiariou ont été photographiés et décrits.Les notices consacrées à chaque document comportent les éléments suivants: a) type de document; b) date; c) description sommaire; d) résumé, e) incipit; f) indication des éventuelles éditions ou de la bibliographie; g) si nécessaire, notice explicative. L'ensemble a été classé suivant grosso modo le principe de chancelleries: actes des empereurs de Byzance (no 1-15), acte d'une impératrice de Byzance (no 16), acte d'un empereur Serbe (no 17), actes de fonctionnaires civils (no 18-39), actes de patriarches (no 40-47), actes de métropolites et d'évêques (no 48-51), actes des autorités du Mont Athos (no 52-92), actes de monastères et actes privés (no 93 -145). A la fin il y a un inventaire des documents classés d'après leur date et un index onomastique. (EL)
  Ν. Oikonomidès Catalogue des archives grecques du monastère de Docheiariou au Mont Athos (1037-1695) Le présent catalogue fait suite à ceux des archives des monastères de Dionysiou, Kônstamonitou et Stavronikita, publiés dans Symmeikta I et II. Il est le résultat de quatre missions au Mont Athos (1961, 1967, 1968, 1969), pendant lesquelles tous les documents grecs antérieurs à 1700 et conservés au monastère de Docheiariou ont été photographiés et décrits.Les notices consacrées à chaque document comportent les éléments suivants: a) type de document; b) date; c) description sommaire; d) résumé, e) incipit; f) indication des éventuelles éditions ou de la bibliographie; g) si nécessaire, notice explicative. L'ensemble a été classé suivant grosso modo le principe de chancelleries: actes des empereurs de Byzance (no 1-15), acte d'une impératrice de Byzance (no 16), acte d'un empereur Serbe (no 17), actes de fonctionnaires civils (no 18-39), actes de patriarches (no 40-47), actes de métropolites et d'évêques (no 48-51), actes des autorités du Mont Athos (no 52-92), actes de monastères et actes privés (no 93 -145). A la fin il y a un inventaire des documents classés d'après leur date et un index onomastique. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Κατάλογος εγγράφων (EN)

CD 70 (EL)
CD 921 (EL)
έγγραφα αρχιερέων (EN)
έγγραφα δημοσίων λειτουργών (EN)
έγγραφα πατριαρχικά (EN)
CD 70 (EN)
έγγραφα ιδιωτικά (EN)
CD 921 (EN)
έγγραφα αυτοκρατορικά (EN)
έγγραφα αρχών του Αγίου Όρους (EN)
έγγραφα μοναστηριακά (EN)
Αρχείο μονής Δοχειαρίου Αγίου Όρους (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek

1979-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Μοναστηριακό αρχείο (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 3; 197-263 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 3; 197-263 (EN)

Copyright (c) 2014 Νίκος ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)