Δύο ἀνέκδοτα ἀφιερωτήρια ἔγγραφα ὑπὲρ τῆς μονῆς Θεοτόκου τῶν Κριβιτζῶν (ΙΓ΄-ΙΔ΄ αἰ.). Συμβολὴ στὴ μελέτη τῆς βυζαντινῆς Πελοποννήσου

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
1981 (EN)
Δύο ἀνέκδοτα ἀφιερωτήρια ἔγγραφα ὑπὲρ τῆς μονῆς Θεοτόκου τῶν Κριβιτζῶν (ΙΓ΄-ΙΔ΄ αἰ.). Συμβολὴ στὴ μελέτη τῆς βυζαντινῆς Πελοποννήσου (EL)
Δύο ἀνέκδοτα ἀφιερωτήρια ἔγγραφα ὑπὲρ τῆς μονῆς Θεοτόκου τῶν Κριβιτζῶν (ΙΓ΄-ΙΔ΄ αἰ.). Συμβολὴ στὴ μελέτη τῆς βυζαντινῆς Πελοποννήσου (EN)

ΒΡΑΝΟΥΣΗ, Έρα Λ.

  Era VranoussiDeux actes de donation inédits en faveur du couvent de la Sainte Vierge dite de Krivitza (XIIIe-XIVe s.).- Contribution à l'étude du Péloponnèse byzantin Edition diplomatique de deux documents inédits des années 1290/1 et 1327/8, en faveur du couvent de la Sainte Vierge, dite de Krivitza, dans le Péloponnèse, repérés dans un évangéliaire du XIIe siècle, conservé aux Météores (p. 17-27).- Suit un commentaire sur ces actes (p. 27 et suiv.), notamment sur des termes rares (p. ex. le t. προβέντα, p. 31-34), sur le véritable sens des signatures des témoins (p. 28-31, 34-36), etc.- Par la suite l'a. expose l'historique de ce couvent, d'après des documents vénitiens, post-byzantins, etc. (p. 37-39).- Ce couvent a été localisé et identifié par l'a. avec un monastère abandonné (p. 39-42).- Enfin l'a. examine le cadre historique de ces documents (p. 43-47).  (EL)
  Era VranoussiDeux actes de donation inédits en faveur du couvent de la Sainte Vierge dite de Krivitza (XIIIe-XIVe s.).- Contribution à l'étude du Péloponnèse byzantin Edition diplomatique de deux documents inédits des années 1290/1 et 1327/8, en faveur du couvent de la Sainte Vierge, dite de Krivitza, dans le Péloponnèse, repérés dans un évangéliaire du XIIe siècle, conservé aux Météores (p. 17-27).- Suit un commentaire sur ces actes (p. 27 et suiv.), notamment sur des termes rares (p. ex. le t. προβέντα, p. 31-34), sur le véritable sens des signatures des témoins (p. 28-31, 34-36), etc.- Par la suite l'a. expose l'historique de ce couvent, d'après des documents vénitiens, post-byzantins, etc. (p. 37-39).- Ce couvent a été localisé et identifié par l'a. avec un monastère abandonné (p. 39-42).- Enfin l'a. examine le cadre historique de ces documents (p. 43-47).  (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Φιλολογική ανάλυση; Ιστορική ανάλυση (EN)

G 141 (EL)
D (EL)
CD 70 (EL)
G (EL)
DF 546 (EL)
CD 921 (EL)
Επίσκοπος (EN)
G 141 (EN)
Μεθώνη (EN)
D (EN)
Πελοπόννησος (EN)
Μονή (EN)
CD 70 (EN)
G (EN)
Κουράτωρ (EN)
DF 546 (EN)
CD 921 (EN)
Φραγκοκρατία (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek

1981-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Πελοπόννησος, Μονή Κριβιτζῶν, 13ος-14ος αι. (EN)
Μοναστηριακά αρχεία (έγγραφα) (EN)
Φραγκοκρατία (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 4; 17-47 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 4; 17-47 (EN)

Copyright (c) 2014 Έρα Λ. ΒΡΑΝΟΥΣΗ (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)