Ἰωσὴφ Βρίγγας. Προσωπογραφικὰ προβλήματα καὶ ίδεολογικὰ ρεύματα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοἸωσὴφ Βρίγγας. Προσωπογραφικὰ προβλήματα καὶ ίδεολογικὰ ρεύματα (EL)
Ἰωσὴφ Βρίγγας. Προσωπογραφικὰ προβλήματα καὶ ίδεολογικὰ ρεύματα (EN)

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ, Αθανάσιος

  A. Markopoulos Joseph Bringas. Problèmes prosopographiques et courants idéologiques Dans cette étude, l'auteur s'efforce de tracer le véritable portrait de l'eunuque Joseph Bringas, qui fut le gouverneur défait de l'état byzantin de 959 à 963, à travers les écrits contemporains, la sigillographie, les chronographes etc. Joseph Bringas, comme représentant du gouvernement central, était un adversaire acharné de Nicéphore Phokas, chef de file de la grande aristocratie rurale. L'étude propose aussi diverses solutions prosopographiques à propos des principaux antagonistes des conflits de cette époque. (EL)
  A. Markopoulos Joseph Bringas. Problèmes prosopographiques et courants idéologiques Dans cette étude, l'auteur s'efforce de tracer le véritable portrait de l'eunuque Joseph Bringas, qui fut le gouverneur défait de l'état byzantin de 959 à 963, à travers les écrits contemporains, la sigillographie, les chronographes etc. Joseph Bringas, comme représentant du gouvernement central, était un adversaire acharné de Nicéphore Phokas, chef de file de la grande aristocratie rurale. L'étude propose aussi diverses solutions prosopographiques à propos des principaux antagonistes des conflits de cette époque. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Ιστορική ανάλυση (EN)

D (EL)
Public administration (EL)
DF 546 (EL)
DF 545 (EL)
JF (EL)
Ρωμανός Β᾽ (EN)
Ιωσήφ Βρίγγας (EN)
D (EN)
DF 546 (EN)
DF 545 (EN)
Αριστοκρατία (EN)
Νικηφόρος Φωκάς (EN)
Κρατική εξουσία (EN)
Public administration (EN)
Κωνσταντίνος Ζ᾽ (EN)
Βασίλειος Λακαπηνός (EN)
JF (EN)
Ιδεολογία (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

1981-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Γραπτές πηγές (EN)
Μέση Βυζαντινή περίοδος (EN)
Κωνσταντινούπολη, 10ος αι. (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 4; 87-115 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 4; 87-115 (EN)

Copyright (c) 2014 Αθανάσιος ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.