Ἰωσὴφ Βρίγγας. Προσωπογραφικὰ προβλήματα καὶ ίδεολογικὰ ρεύματα

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
1981 (EN)
Ἰωσὴφ Βρίγγας. Προσωπογραφικὰ προβλήματα καὶ ίδεολογικὰ ρεύματα (EL)
Ἰωσὴφ Βρίγγας. Προσωπογραφικὰ προβλήματα καὶ ίδεολογικὰ ρεύματα (EN)

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ, Αθανάσιος

  A. Markopoulos Joseph Bringas. Problèmes prosopographiques et courants idéologiques Dans cette étude, l'auteur s'efforce de tracer le véritable portrait de l'eunuque Joseph Bringas, qui fut le gouverneur défait de l'état byzantin de 959 à 963, à travers les écrits contemporains, la sigillographie, les chronographes etc. Joseph Bringas, comme représentant du gouvernement central, était un adversaire acharné de Nicéphore Phokas, chef de file de la grande aristocratie rurale. L'étude propose aussi diverses solutions prosopographiques à propos des principaux antagonistes des conflits de cette époque. (EL)
  A. Markopoulos Joseph Bringas. Problèmes prosopographiques et courants idéologiques Dans cette étude, l'auteur s'efforce de tracer le véritable portrait de l'eunuque Joseph Bringas, qui fut le gouverneur défait de l'état byzantin de 959 à 963, à travers les écrits contemporains, la sigillographie, les chronographes etc. Joseph Bringas, comme représentant du gouvernement central, était un adversaire acharné de Nicéphore Phokas, chef de file de la grande aristocratie rurale. L'étude propose aussi diverses solutions prosopographiques à propos des principaux antagonistes des conflits de cette époque. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Ιστορική ανάλυση (EN)

D (EL)
Public administration (EL)
DF 546 (EL)
DF 545 (EL)
JF (EL)
Ρωμανός Β᾽ (EN)
Ιωσήφ Βρίγγας (EN)
D (EN)
DF 546 (EN)
DF 545 (EN)
Αριστοκρατία (EN)
Νικηφόρος Φωκάς (EN)
Κρατική εξουσία (EN)
Public administration (EN)
Κωνσταντίνος Ζ᾽ (EN)
Βασίλειος Λακαπηνός (EN)
JF (EN)
Ιδεολογία (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek

1981-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Γραπτές πηγές (EN)
Μέση Βυζαντινή περίοδος (EN)
Κωνσταντινούπολη, 10ος αι. (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 4; 87-115 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 4; 87-115 (EN)

Copyright (c) 2014 Αθανάσιος ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)