Ἡ συλλογὴ τῶν βενετικῶν δουκικῶν γραμμάτων τοῦ Ἱστορικοῦ Ἀρχείου Κερκύρας

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
1981 (EN)
Ἡ συλλογὴ τῶν βενετικῶν δουκικῶν γραμμάτων τοῦ Ἱστορικοῦ Ἀρχείου Κερκύρας (EL)
Ἡ συλλογὴ τῶν βενετικῶν δουκικῶν γραμμάτων τοῦ Ἱστορικοῦ Ἀρχείου Κερκύρας (EN)

ΜΟΣΧΟΝΑΣ, Νίκος Γ.

  N. G. Moschonas La collection des lettres ducales vénitiennes des Archives Historiques de Corfou Ce travail porte sur une rare collection de 333 lettres ducales vénitiennes (dont 332 sur parchemin), conservées dans les Archives Historiques de Corfou. Ces documents, dont la plupart s'adressent aux magistrats vénitiens de Corfou et le reste à d'autres fonctionnaires du Levant vénitien, s'étendent de 1563 à 1791 et constituent un fonds précieux pour l'étude de la politique de Venise dans le Levant pendant les derniers siècles de l'existence de la Serenissime.Après l'examen de l'état et de la typologie des documents, l'auteur procède à une analyse quantitative du matériel et ensuite dresse un tableau analytique des données diplomatiques et archivistiques des documents, complété par de riches notes critiques. Entre autres, il corrige tant les erreurs du catalogue rédigé par C.A. Levi dans son ouvrage sur les Archives de Corfou publié en 1907, que des fautes de chronologie, tout en proposant un reclassement de la collection. (EL)
  N. G. Moschonas La collection des lettres ducales vénitiennes des Archives Historiques de Corfou Ce travail porte sur une rare collection de 333 lettres ducales vénitiennes (dont 332 sur parchemin), conservées dans les Archives Historiques de Corfou. Ces documents, dont la plupart s'adressent aux magistrats vénitiens de Corfou et le reste à d'autres fonctionnaires du Levant vénitien, s'étendent de 1563 à 1791 et constituent un fonds précieux pour l'étude de la politique de Venise dans le Levant pendant les derniers siècles de l'existence de la Serenissime.Après l'examen de l'état et de la typologie des documents, l'auteur procède à une analyse quantitative du matériel et ensuite dresse un tableau analytique des données diplomatiques et archivistiques des documents, complété par de riches notes critiques. Entre autres, il corrige tant les erreurs du catalogue rédigé par C.A. Levi dans son ouvrage sur les Archives de Corfou publié en 1907, que des fautes de chronologie, tout en proposant un reclassement de la collection. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Αρχειονομική έρευνα (EN)

CS (EL)
D 25 (EL)
CT (EL)
JF 1338 (EL)
CD 70 (EL)
UB 1 (EL)
CD 921 (EL)
CR 3499 (EL)
JF (EL)
HT (EL)
CS (EN)
D 25 (EN)
CT (EN)
JF 1338 (EN)
CD 70 (EN)
UB 1 (EN)
CD 921 (EN)
CR 3499 (EN)
JF (EN)
HT (EN)
Βενετική διοίκηση (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek

1981-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Αρχειακές πηγές (EN)
Βενετία; Κέρκυρα (EN)
Βενετική κυριαρχία (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 4; 117-199 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 4; 117-199 (EN)

Copyright (c) 2014 Νίκος Γ. ΜΟΣΧΟΝΑΣ (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)