Πατριαρχικὰ ἔγγραφα τῆς Πάτμου ἀχρονολόγητα, ἀταύτιστα ἢ λανθάνοντα. Γύρω ἀπὸ τὴν αὐτονομία τῆς μονῆς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠατριαρχικὰ ἔγγραφα τῆς Πάτμου ἀχρονολόγητα, ἀταύτιστα ἢ λανθάνοντα. Γύρω ἀπὸ τὴν αὐτονομία τῆς μονῆς (EL)
Πατριαρχικὰ ἔγγραφα τῆς Πάτμου ἀχρονολόγητα, ἀταύτιστα ἢ λανθάνοντα. Γύρω ἀπὸ τὴν αὐτονομία τῆς μονῆς (EN)

ΒΡΑΝΟΥΣΗ, Έρα Λ.

  Era L. Vranoussi Documents patriarcaux du couvent de Patmos L'auteur reprend le problème de certains actes patriarcaux du couvent de Patmos non identifiés, mal identifiés, mal datés ou négligés. Tous ces documents ont trait à l'indépendance («autodespoton» et «autexousion» ) du couvent de Patmos et de ses possessions, sises à Léros, à Kôs, etc., contre les abus d'évêques ou de métropolites locaux.Plus particulièment l'a. examine et identifie avec certitude un document patriarcal qui ne porte ni signature ni indices chronologiques. Cet acte nous est transmis, selon l'a., par une simple «Sammelkopie» du XIIIe siècle. Pour des raisons paléographiques, diplomatiques, prosopographiques et historiques, en général, ce document a été émis par le patriarche Arsène Autorianos, peut être entre les années 1263 et 1264. L'attribution de cet acte au patriarche Syméon du XVe siècle doit être exclue.Suit un rapport sur les actes émis en faveur de l'autonomie du couvent de Patmos par des patriarches de Constantinople avant et après 1453. (EL)
  Era L. Vranoussi Documents patriarcaux du couvent de Patmos L'auteur reprend le problème de certains actes patriarcaux du couvent de Patmos non identifiés, mal identifiés, mal datés ou négligés. Tous ces documents ont trait à l'indépendance («autodespoton» et «autexousion» ) du couvent de Patmos et de ses possessions, sises à Léros, à Kôs, etc., contre les abus d'évêques ou de métropolites locaux.Plus particulièment l'a. examine et identifie avec certitude un document patriarcal qui ne porte ni signature ni indices chronologiques. Cet acte nous est transmis, selon l'a., par une simple «Sammelkopie» du XIIIe siècle. Pour des raisons paléographiques, diplomatiques, prosopographiques et historiques, en général, ce document a été émis par le patriarche Arsène Autorianos, peut être entre les années 1263 et 1264. L'attribution de cet acte au patriarche Syméon du XVe siècle doit être exclue.Suit un rapport sur les actes émis en faveur de l'autonomie du couvent de Patmos par des patriarches de Constantinople avant et après 1453. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Μοναστηριακά αρχεία (EN)

Πάτμος (EN)
Πατριάρχες Κωνσταντινούπολης (EN)
Αρσένιος Αυτωρειανός (EN)
Μοναστηριακά αρχεία (EN)
Μοναστηριακό καθεστώς (EN)
Έγγειος ιδιοκτησία (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

1983-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Πάτμος, 13ος αι. (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 5; 29-47 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 5; 29-47 (EN)

Copyright (c) 2014 Έρα Λ. ΒΡΑΝΟΥΣΗ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.