Ἡ περιγραφὴ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων ἀπὸ τὸν Κωνσταντῖνο Ρόδιο. Ἀρχιτεκτονικὴ καὶ συμβολισμὸς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοἩ περιγραφὴ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων ἀπὸ τὸν Κωνσταντῖνο Ρόδιο. Ἀρχιτεκτονικὴ καὶ συμβολισμὸς (EL)
Ἡ περιγραφὴ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων ἀπὸ τὸν Κωνσταντῖνο Ρόδιο. Ἀρχιτεκτονικὴ καὶ συμβολισμὸς (EN)

ΑΓΓΕΛΙΔΗ, Χριστίνα Γ.

  Christine Angelidi La description des Saints Apôtres par Constantin le Rhodien. Architecture et symbolisme Après un aperçu de l'histoire de l'église des Saints Apôtres d'après Eusèbe et Procope et le dégagement des axes autour desquels s'articulent leurs descriptions, l'auteur propose une nouvelle lecture du poème de Constantin le Rhodien sur les Saints Apôtres. Ainsi, l'a. essaie de préciser le sens de certains termes techniques, employés par le Rhodien, et procède à la reconstitution du plan de l'église se tenant strictement aux données contenues dans le poème. A une deuxième partie de ce travail sont étudiés les rapports entre le réel et l'imaginaire: eschatologie, cosmographie et sacré exprimés par des formes et des volumes. (EL)
  Christine Angelidi La description des Saints Apôtres par Constantin le Rhodien. Architecture et symbolisme Après un aperçu de l'histoire de l'église des Saints Apôtres d'après Eusèbe et Procope et le dégagement des axes autour desquels s'articulent leurs descriptions, l'auteur propose une nouvelle lecture du poème de Constantin le Rhodien sur les Saints Apôtres. Ainsi, l'a. essaie de préciser le sens de certains termes techniques, employés par le Rhodien, et procède à la reconstitution du plan de l'église se tenant strictement aux données contenues dans le poème. A une deuxième partie de ce travail sont étudiés les rapports entre le réel et l'imaginaire: eschatologie, cosmographie et sacré exprimés par des formes et des volumes. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

PN 1010 (EL)
NA 4590 (EL)
GR 931 (EL)
Κωνσταντίνος Ρόδιος (EN)
PN 1010 (EN)
NA 4590 (EN)
GR 931 (EN)
Ναός Αγίων Αποστόλων (EN)
Κωνσταντινούπολη (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

1983-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 5; 91-125 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 5; 91-125 (EN)

Copyright (c) 2014 Χριστίνα Γ. ΑΓΓΕΛΙΔΗ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.