Ἡ περιγραφὴ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων ἀπὸ τὸν Κωνσταντῖνο Ρόδιο. Ἀρχιτεκτονικὴ καὶ συμβολισμὸς

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
1983 (EN)
Ἡ περιγραφὴ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων ἀπὸ τὸν Κωνσταντῖνο Ρόδιο. Ἀρχιτεκτονικὴ καὶ συμβολισμὸς (EL)
Ἡ περιγραφὴ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων ἀπὸ τὸν Κωνσταντῖνο Ρόδιο. Ἀρχιτεκτονικὴ καὶ συμβολισμὸς (EN)

ΑΓΓΕΛΙΔΗ, Χριστίνα Γ.

  Christine Angelidi La description des Saints Apôtres par Constantin le Rhodien. Architecture et symbolisme Après un aperçu de l'histoire de l'église des Saints Apôtres d'après Eusèbe et Procope et le dégagement des axes autour desquels s'articulent leurs descriptions, l'auteur propose une nouvelle lecture du poème de Constantin le Rhodien sur les Saints Apôtres. Ainsi, l'a. essaie de préciser le sens de certains termes techniques, employés par le Rhodien, et procède à la reconstitution du plan de l'église se tenant strictement aux données contenues dans le poème. A une deuxième partie de ce travail sont étudiés les rapports entre le réel et l'imaginaire: eschatologie, cosmographie et sacré exprimés par des formes et des volumes. (EL)
  Christine Angelidi La description des Saints Apôtres par Constantin le Rhodien. Architecture et symbolisme Après un aperçu de l'histoire de l'église des Saints Apôtres d'après Eusèbe et Procope et le dégagement des axes autour desquels s'articulent leurs descriptions, l'auteur propose une nouvelle lecture du poème de Constantin le Rhodien sur les Saints Apôtres. Ainsi, l'a. essaie de préciser le sens de certains termes techniques, employés par le Rhodien, et procède à la reconstitution du plan de l'église se tenant strictement aux données contenues dans le poème. A une deuxième partie de ce travail sont étudiés les rapports entre le réel et l'imaginaire: eschatologie, cosmographie et sacré exprimés par des formes et des volumes. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

PN 1010 (EL)
NA 4590 (EL)
GR 931 (EL)
Κωνσταντίνος Ρόδιος (EN)
PN 1010 (EN)
NA 4590 (EN)
GR 931 (EN)
Ναός Αγίων Αποστόλων (EN)
Κωνσταντινούπολη (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek

1983-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 5; 91-125 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 5; 91-125 (EN)

Copyright (c) 2014 Χριστίνα Γ. ΑΓΓΕΛΙΔΗ (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)