Παρατηρήσεις στὸ θεσμὸ τοῦ πρωτοπατρικίου στὸ πρώιμο Βυζάντιο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠαρατηρήσεις στὸ θεσμὸ τοῦ πρωτοπατρικίου στὸ πρώιμο Βυζάντιο (EL)
Παρατηρήσεις στὸ θεσμὸ τοῦ πρωτοπατρικίου στὸ πρώιμο Βυζάντιο (EN)

ΚΑΡΑΜΑΛΟΥΔΗ, Άννα Β.

  Anne B. Caramaloudi Quelques remarques sur l'institution du proto-patrice à Byzance pendant la haute époque L'étude vise à suivre à travers le temps l'évolution du titre du protopatrice, en insistant sur les rapports entre protopatrice-premier sénateur en Orient, aussi bien que sur les causes qui mènent inévitablement à la disparition de l'institution. Au cours du bref laps de temps pendant lequel se situe par excellence l'existence du protopatrice, les deux institutions tout-puissantes coïncident et doivent être identifiées.L'abolition de l'institution doit être mise en rapport avec les mutations politiques en Occident en 476 et la tendance de l'empire d'Orient à exercer sa domination en Occident, tendance qui pourrait être contrecarrée par l'existence d'un concurrent aussi dangereux que le protopatrice était en Orient. (EL)
  Anne B. Caramaloudi Quelques remarques sur l'institution du proto-patrice à Byzance pendant la haute époque L'étude vise à suivre à travers le temps l'évolution du titre du protopatrice, en insistant sur les rapports entre protopatrice-premier sénateur en Orient, aussi bien que sur les causes qui mènent inévitablement à la disparition de l'institution. Au cours du bref laps de temps pendant lequel se situe par excellence l'existence du protopatrice, les deux institutions tout-puissantes coïncident et doivent être identifiées.L'abolition de l'institution doit être mise en rapport avec les mutations politiques en Occident en 476 et la tendance de l'empire d'Orient à exercer sa domination en Occident, tendance qui pourrait être contrecarrée par l'existence d'un concurrent aussi dangereux que le protopatrice était en Orient. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Βυζαντινοί θεσμοί (EN)
Βυζαντινή διοίκηση (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

1983-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 5; 161-168 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 5; 161-168 (EN)

Copyright (c) 2014 Άννα Β. ΚΑΡΑΜΑΛΟΥΔΗ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.