Συμβολὴ στὴν ἱστορικὴ γεωγραφία τοῦ νομοῦ Ἀργολίδας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣυμβολὴ στὴν ἱστορικὴ γεωγραφία τοῦ νομοῦ Ἀργολίδας (EL)
Συμβολὴ στὴν ἱστορικὴ γεωγραφία τοῦ νομοῦ Ἀργολίδας (EN)

ΚΟΝΤΗ, Βούλα

  Voula Konti Contribution à l'étude de la géographie historique de l'Argolide L'étude se rapporte à la géographie historique du département de l'Argolide (Méthana, Troizène et les îles Poros, Hydra et Spetses sont exclus) pendant la période byzantine (395-1212). Les sites sont placés en ordre alphabétique. Les données historiques se trouvent au début de chaque rubrique. Dans les mêmes rubriques sont compris, aussi, tous les monuments caractérisés généralement comme «byzantins». (EL)
  Voula Konti Contribution à l'étude de la géographie historique de l'Argolide L'étude se rapporte à la géographie historique du département de l'Argolide (Méthana, Troizène et les îles Poros, Hydra et Spetses sont exclus) pendant la période byzantine (395-1212). Les sites sont placés en ordre alphabétique. Les données historiques se trouvent au début de chaque rubrique. Dans les mêmes rubriques sont compris, aussi, tous les monuments caractérisés généralement comme «byzantins». (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

G 141 (EL)
Αργολίδα (EN)
G 141 (EN)
Πελοπόννησος (EN)
Ιστορική γεωγραφία (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

1983-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 5; 169-202 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 5; 169-202 (EN)

Copyright (c) 2014 Βούλα ΚΟΝΤΗ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.