Βίος τῆς αὐτοκράτειρας Θεοδώρας (BHG 1731)

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
1983 (EN)
Βίος τῆς αὐτοκράτειρας Θεοδώρας (BHG 1731) (EL)
Βίος τῆς αὐτοκράτειρας Θεοδώρας (BHG 1731) (EN)

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ, Αθανάσιος

  A. Markopoulos  La Vie de l'impératrice  Théodora (BHG 1731)  La Vie de l'impératrice Théodora (BHG 1731) est éditée pour la première fois par W. Regel dans Analecta Byzantino-Russica, St. Petersbourg 1891, pp. 1-19, d'après le ms. British Museum Add. 28270, ff. 1 - 16v. La présente édition est fondée sur les trois mss. connus (British Museum Add. 28270, Messina, Bibl. Universitaria, San Salvatore 30, ff. 227-232v et Vaticanus gr. 2014, ff. 136v-143); l'édition est complétée d'un commentaire historique. (EL)
  A. Markopoulos  La Vie de l'impératrice  Théodora (BHG 1731)  La Vie de l'impératrice Théodora (BHG 1731) est éditée pour la première fois par W. Regel dans Analecta Byzantino-Russica, St. Petersbourg 1891, pp. 1-19, d'après le ms. British Museum Add. 28270, ff. 1 - 16v. La présente édition est fondée sur les trois mss. connus (British Museum Add. 28270, Messina, Bibl. Universitaria, San Salvatore 30, ff. 227-232v et Vaticanus gr. 2014, ff. 136v-143); l'édition est complétée d'un commentaire historique. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Βιογραφία (EN)
Χειρόγραφα (EN)
Κριτική έκδοση κειμένου (EN)
Αγιολογία (EN)
Αυτοκράτειρα Θεοδώρα (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek

1983-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 5; 249-285 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 5; 249-285 (EN)

Copyright (c) 2014 Αθανάσιος ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)