Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟἱ βυζαντινοὶ δουλοπάροικοι (EL)
Οἱ βυζαντινοὶ δουλοπάροικοι (EN)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Νίκος

  N. Oikonomidès Les douloparèques byzantins Le terme douloparèque apparaît dans quelques documents d'archives byzantins de la région de Thessalonique entre 945 et le début du XIle s.: il désigne des travailleurs de la terre de condition héréditaire qui fournissent à leurs seigneurs des corvées et une partie de leurs récoltes. Compte tenu de l'étymologie du terme (doulos= esclave+parèque = paysan dépendant) il s'agirait de l'équivalent byzantin des servi casati connus à l'Occident. Il est probable que cette institution a été importée à Byzance de l'Italie après 871 et qu'elle a été utilisée au Xe s. pour chasser sur terre byzantine des captifs Arabes. (EL)
  N. Oikonomidès Les douloparèques byzantins Le terme douloparèque apparaît dans quelques documents d'archives byzantins de la région de Thessalonique entre 945 et le début du XIle s.: il désigne des travailleurs de la terre de condition héréditaire qui fournissent à leurs seigneurs des corvées et une partie de leurs récoltes. Compte tenu de l'étymologie du terme (doulos= esclave+parèque = paysan dépendant) il s'agirait de l'équivalent byzantin des servi casati connus à l'Occident. Il est probable que cette institution a été importée à Byzance de l'Italie après 871 et qu'elle a été utilisée au Xe s. pour chasser sur terre byzantine des captifs Arabes. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Αγροτική οικονομία (EN)
Αυτοκρατορικά έγγραφα (EN)
Φεουδαρχία (EN)
Μοναστηριακά αρχεία (EN)
Δουλοπάροικοι (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

1983-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 5; 295-302 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 5; 295-302 (EN)

Copyright (c) 2014 Νίκος ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.