Οἱ πρῶτες ἐγκαταστάσεις Βενετῶν στὴν Κύπρο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟἱ πρῶτες ἐγκαταστάσεις Βενετῶν στὴν Κύπρο (EL)
Οἱ πρῶτες ἐγκαταστάσεις Βενετῶν στὴν Κύπρο (EN)

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Ευτυχία

    Eutychia PapadopoulouLa première installation des Vénitiens à l'île de Chypre Un acte privé contenu dans le code 190 de la bibliothèque Querini Stampalia, rédigé dans le but de mémoriser les biens fonds que les Vénitiens possédaient dans l'île de Chypre, nous permet d'avoir une idée assez précise des aventures de la communauté vénitienne, installée dans la ville et le district de Limassol depuis la première décennie du XIIIe siècle. Réédition et commentaire de l'acte, publié pour la première fois par G. M. Thomas.  (EL)
    Eutychia PapadopoulouLa première installation des Vénitiens à l'île de Chypre Un acte privé contenu dans le code 190 de la bibliothèque Querini Stampalia, rédigé dans le but de mémoriser les biens fonds que les Vénitiens possédaient dans l'île de Chypre, nous permet d'avoir une idée assez précise des aventures de la communauté vénitienne, installée dans la ville et le district de Limassol depuis la première décennie du XIIIe siècle. Réédition et commentaire de l'acte, publié pour la première fois par G. M. Thomas.  (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Ιστορική έρευνα (EN)

Ούγος Α᾽ντε Λουζινιάν (EN)
Λεμεσός (EN)
Λευκωσία (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

1983-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Κύπρος, 12ος αι. (EN)
Έκδοση εγγράφου (EN)
Βενετοκρατία (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 5; 303-332 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 5; 303-332 (EN)

Copyright (c) 2014 Ευτυχία ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.