Τιμὲς ἀγαθῶν καὶ ἀμοιβὲς ἐργασίας στὴ βενετοκρατούμενη Κρήτη (16ος αἰ.)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤιμὲς ἀγαθῶν καὶ ἀμοιβὲς ἐργασίας στὴ βενετοκρατούμενη Κρήτη (16ος αἰ.) (EL)
Τιμὲς ἀγαθῶν καὶ ἀμοιβὲς ἐργασίας στὴ βενετοκρατούμενη Κρήτη (16ος αἰ.) (EN)

ΜΑΛΤΕΖΟΥ, Χρύσα Α.

Chryssa A. MaltézouPrix de biens et salaires en Crète vénitienne (XVIe s.) Le registre n. 6 de la bibliothèque de Patmos appartient à la riche collection du monastère qui se rapporte au métoque de St. Jean de Stylos en Crète. C'est le livre de comptes de l'économe du dit métoque, cou­vrant les années de 1595 à 1601. Les renseignements fournis par ce manuscrit présentent un intérêt particulier, parce qu'ils nous permettent d'étudier les besoins et les obligations économiques du métoque et en même temps de tirer un aspect social de la vie quotidienne en Crète vénitienne à la fin du XVIe siècle.Dans cette étude sont examinées les données du registre, concernant a) les métiers et les salaires des travailleurs, et b) les prix courants des biens du marché crétois. Les informations sont traitées réunies en ca­tégories. Suit un glossaire de termes et de mots idiomatiques. (EL)
Chryssa A. MaltézouPrix de biens et salaires en Crète vénitienne (XVIe s.) Le registre n. 6 de la bibliothèque de Patmos appartient à la riche collection du monastère qui se rapporte au métoque de St. Jean de Stylos en Crète. C'est le livre de comptes de l'économe du dit métoque, cou­vrant les années de 1595 à 1601. Les renseignements fournis par ce manuscrit présentent un intérêt particulier, parce qu'ils nous permettent d'étudier les besoins et les obligations économiques du métoque et en même temps de tirer un aspect social de la vie quotidienne en Crète vénitienne à la fin du XVIe siècle.Dans cette étude sont examinées les données du registre, concernant a) les métiers et les salaires des travailleurs, et b) les prix courants des biens du marché crétois. Les informations sont traitées réunies en ca­tégories. Suit un glossaire de termes et de mots idiomatiques. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Ανάλυση του υλικού (EN)

HF 1040 (EL)
HC 10 (EL)
HF 5469.7 (EL)
CD 921 (EL)
HD 4801 (EL)
HF (EL)
HG (EL)
HF 1040 (EN)
HC 10 (EN)
HF 5469.7 (EN)
Οικονομία (EN)
Κρήτη (EN)
CD 921 (EN)
HD 4801 (EN)
HF (EN)
HG (EN)
Βενετοκρατία (EN)
Εμπόριο (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

1985-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Κρήτη, 16ος αι. (EN)
Κατάστιχα (EN)
Βενετοκρατία (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 6; 1-32 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 6; 1-32 (EN)

Copyright (c) 2014 Χρύσα Α. ΜΑΛΤΕΖΟΥ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.