Τιμὲς ἀγαθῶν καὶ ἀμοιβὲς ἐργασίας στὴ βενετοκρατούμενη Κρήτη (16ος αἰ.)

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
1985 (EN)
Τιμὲς ἀγαθῶν καὶ ἀμοιβὲς ἐργασίας στὴ βενετοκρατούμενη Κρήτη (16ος αἰ.) (EL)
Τιμὲς ἀγαθῶν καὶ ἀμοιβὲς ἐργασίας στὴ βενετοκρατούμενη Κρήτη (16ος αἰ.) (EN)

ΜΑΛΤΕΖΟΥ, Χρύσα Α.

Chryssa A. MaltézouPrix de biens et salaires en Crète vénitienne (XVIe s.) Le registre n. 6 de la bibliothèque de Patmos appartient à la riche collection du monastère qui se rapporte au métoque de St. Jean de Stylos en Crète. C'est le livre de comptes de l'économe du dit métoque, cou­vrant les années de 1595 à 1601. Les renseignements fournis par ce manuscrit présentent un intérêt particulier, parce qu'ils nous permettent d'étudier les besoins et les obligations économiques du métoque et en même temps de tirer un aspect social de la vie quotidienne en Crète vénitienne à la fin du XVIe siècle.Dans cette étude sont examinées les données du registre, concernant a) les métiers et les salaires des travailleurs, et b) les prix courants des biens du marché crétois. Les informations sont traitées réunies en ca­tégories. Suit un glossaire de termes et de mots idiomatiques. (EL)
Chryssa A. MaltézouPrix de biens et salaires en Crète vénitienne (XVIe s.) Le registre n. 6 de la bibliothèque de Patmos appartient à la riche collection du monastère qui se rapporte au métoque de St. Jean de Stylos en Crète. C'est le livre de comptes de l'économe du dit métoque, cou­vrant les années de 1595 à 1601. Les renseignements fournis par ce manuscrit présentent un intérêt particulier, parce qu'ils nous permettent d'étudier les besoins et les obligations économiques du métoque et en même temps de tirer un aspect social de la vie quotidienne en Crète vénitienne à la fin du XVIe siècle.Dans cette étude sont examinées les données du registre, concernant a) les métiers et les salaires des travailleurs, et b) les prix courants des biens du marché crétois. Les informations sont traitées réunies en ca­tégories. Suit un glossaire de termes et de mots idiomatiques. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Ανάλυση του υλικού (EN)

HF 1040 (EL)
HC 10 (EL)
HF 5469.7 (EL)
CD 921 (EL)
HD 4801 (EL)
HF (EL)
HG (EL)
HF 1040 (EN)
HC 10 (EN)
HF 5469.7 (EN)
Οικονομία (EN)
Κρήτη (EN)
CD 921 (EN)
HD 4801 (EN)
HF (EN)
HG (EN)
Βενετοκρατία (EN)
Εμπόριο (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek

1985-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Κρήτη, 16ος αι. (EN)
Κατάστιχα (EN)
Βενετοκρατία (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 6; 1-32 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 6; 1-32 (EN)

Copyright (c) 2014 Χρύσα Α. ΜΑΛΤΕΖΟΥ (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)